Website voorlezen

Leren, delen en creëren

Vacatures

Bibliotheek Kennemerwaard is aan de slag met de ‘21ste eeuwse vaardigheden’, zowel in de 14 vestigingen van de bibliotheek als binnen diverse scholen. 
In het primair onderwijs wordt in het kader van de Bibliotheek op school gewerkt aan deze vaardigheden en een visie hierop. Dit o.a. door te programmeren m.b.v. geschikte hulpmiddelen (Makey Makey, Scratch etc.).
In de vestingen vinden zeer frequent Coderdojo’s plaats, maar zijn ook workshops (bijv. Lego Mindstorms en GameMaker). Ook voor volwassenen worden steeds meer activiteiten georganiseerd op het gebied van mediawijsheid en programmeren (Linux, Coderdojo’s etc.)

De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel en de vraag van zowel de scholen (ook VO) als de bezoekers van de bibliotheek neemt toe.
Om hierin te kunnen (blijven) voorzien zoekt Bibliotheek Kennemerwaard een

Mediacoach / eGenius

Voor gemiddeld 8 uur per week

Wat ga je doen?

 • Volgen van de nieuwste ontwikkelingen en deze vertalen naar bibliotheek en onderwijs
 • Voorbereiden, uitvoeren, evalueren en (verder) ontwikkelen van multimedia workshops en projecten.
 • Kinderen, klanten én collega’s inspireren, enthousiasmeren, uitdagen en begeleiden.
 • Resultaten van activiteiten verwerken (monteren, foto’s uitzoeken) en delen.
 • Actief communiceren met planning, contactpersonen van een school en collega’s .
 • Ambassadeur zijn van Kennemerwaard op scholen en in vestigingen: medewerkers en leerkrachten wijzen op nieuwe diensten en deelname stimuleren

Profiel en competenties

 • Je hebt ruime (vak)kennis van (digitale) media, mediawijsheid, 21st century skills, programmeren, fotografie, (animatie)film, beeldbewerking, (geluids)montage, sociale media en creatieve apps.
 • Je volgt innovaties op de voet en maakt je snel nieuwe software, technieken en apps eigen.
 • Je bent didactisch geschoold, met bij voorkeur werkervaring in het lesgeven aan groepen. Je kunt goed improviseren en werkvormen aanpassen voor verschillende doelgroepen.
 • Je hebt interesse in anderen, vindt het leuk om contact te maken met leerlingen, leerkrachten, ouders en bibliotheekbezoekers
 • Je bent innovatief, benadert zaken vanuit nieuwe en onverwachte invalshoeken. Je bedenkt nieuwe dingen in het verlengde van bestaande successen.
 • Open, vlot, nieuwsgierig, kritische blik en positief. Je straalt sympathie uit en laat anderen tot hun recht komen.

Sollicitatie en informatie

• Meer informatie? Mail met Jolanda Kreuk ( )

• Aanstelling voor één jaar met mogelijkheid tot verlenging en uitbreiding.

• Beloning is conform CAO Openbare Bibliotheken: schaal 7

• Sollicitatie voorzien van duidelijke motivatie én je CV kun je tot 12 maart 2017 mailen naar Evelyne de Rijk,

• De selectiegesprekken worden gehouden op maandag 20 maart 2017.