Website voorlezen

Leren, delen en creëren

Uitleenreglement en Huishoudelijke mededelingen

Hartelijk welkom bij Bibliotheek Kennemerwaard

 

Inschrijving

 • Als u materialen wilt lenen dient u zich te laten inschrijven. Bij inschrijving moet u zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. U ontvangt dan een lenerspas.
 • Kinderen tot en met 13 jaar kunnen in aanwezigheid van een wettelijk vertegenwoordiger worden ingeschreven. Als aanwezigheid van de wettelijk vertegenwoordiger niet mogelijk is, dient het kind een door de wettelijk vertegenwoordiger ingevuld en ondertekend inschrijfformulier te overhandigen.
 • Minderjarige leners vanaf 14 jaar worden geacht te handelen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.

 

Inschrijfgeld en contributie

 • Bij inschrijving betaalt u eenmalig inschrijfgeld.
 • Iedereen betaalt vanaf 18 jaar contributie. Zie hiervoor de folder Tarieven.
 • Houders van een Chippas betalen eenmalig inschrijfkosten en dienen voldoende leengeld op de Chippas te hebben. U kunt geen gebruik maken van het gastlenen wanneer u een Chippas heeft. U betaalt namelijk geen contributie.
 • Indien u toestemming geeft voor een automatische incasso ontvangt u 7 dagen voor het afschrijven van het bedrag van uw rekening, een vooraankondiging in uw digitale inbox. Deze inbox ziet u als u inlogt op onze website www.bibliotheekkennemerwaard.nl bij ‘mijn menu’ of in de Bibliotheek Wise App.

 

Verlenging inschrijving

 • Uw inschrijving wordt na 1 jaar automatisch omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd.
 • Automatische incasso’s worden geïnd op de eerste dag van de maand voordat het abonnement verloopt.  U dient ervoor te zorgen voldoende saldo te hebben.
 • Kiest u ervoor om per  acceptgiro te betalen, dan ontvangt u jaarlijks een acceptgiro voor de betaling van de nieuwe abonnementstermijn. Deze ontvangt u ongeveer een maand voor de verlengdatum van uw abonnement. U dient voor of uiterlijk op de datum te betalen die op de acceptgirokaart wordt vermeld.

 

Beëindiging inschrijving

 • Opzegging is bij een abonnement voor onbepaalde tijd op elk moment mogelijk per eerste van de volgende maand. U krijgt dan restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld vanaf de datum waarop de opzegging ingaat.
 • Zonder officiële opzegging is er bij uitblijven van betaling sprake van een betalingsachterstand en niet van een opzegging.
 • Tussentijdse opzegging gedurende het eerste jaar van inschrijving is niet toegestaan, er wordt dan ook geen contributie terugbetaald.
 • Als u binnen het eerste jaarverhuist naar een andere woonplaats, kunt u een bewijs van betaling krijgen tot de vervaldatum van uw huidige lenerspas. Meestal kunt u tot die datum een gratis abonnement in uw nieuwe woonplaats krijgen.
 • Bij automatische incasso dient u uw abonnement twee maanden voor einddatum te beëindigen.

 

Lenerspas

 • De lenerspas is persoonlijk en is in alle vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard  geldig voor de duur van de vooruitbetaalde periode. De Chippas blijft geldig zolang deze regeling van kracht is. Zorgt u wel voor voldoende saldo op de pas om te kunnen lenen.
 • Bij verlies of beschadiging van de pas kunt u tegen vergoeding een duplicaat krijgen. Verlies van de pas dient u zo snel mogelijk te melden. De pas wordt dan geblokkeerd.
 • Wijzigingen in naam, adres, e-mail en telefoonnummer moet u zo snel mogelijk doorgeven bij de Klantenservice van de bibliotheek.  U kunt dit ook per mail doen onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer. Ook kunt u online via de website in ‘mijn bibliotheek’ of via de Bibliotheek Wise App  een aantal persoonlijke gegevens aanpassen. 

 

Gebruik van materialen

 • Per lenerspas mag u een aantal materialen lenen. Dit aantal is afhankelijk van het door u gekozen abonnement.
 • U bent verantwoordelijk voor de op uw pas geleende materialen. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor hetgeen hun minderjarige kinderen lenen.
 • Bij beschadiging, verontreiniging of niet retourneren van de geleende materialen bent u verplicht de daarvoor gevraagde vergoeding te betalen.
 • Als u de materialen te laat inlevert, betaalt u hiervoor een vergoeding. Wanneer de vergoeding voor te laat ingeleverde materialen niet wordt voldaan, volgt na enige tijd een aanmaning. Bij het niet inleveren van materialen volgt eveneens na enige tijd een aanmaning.
 • Zo nodig wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten die hieruit voortvloeien worden volledig aan u doorberekend.
 • Aan het al of niet ontvangen van aanmaningen dan wel attenderingsmails kunnen geen rechten ontleend worden. U blijft zelf verantwoordelijk voor tijdige inlevering van de door u geleende materialen.
 • Het verlengen van materialen is mogelijk, tenzij deze door een andere lener gereserveerd zijn.
 • Het verlengen van materialen kan kosten me zich meebrengen.
 • U kunt materialen reserveren, ook uit andere bibliotheken.
 • Haalt u een reservering niet binnen 7 dagen op, dan worden er kosten in rekening gebracht.

 

Uitleentermijn

 • De uitleentermijn van materialen is afhankelijk van het door u gekozen abonnement. Kijk hiervoor op de website of in de folder Tarieven.

 

Aansprakelijkheid

 • U bent aansprakelijk voor alle kosten (waarin begrepen zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke) die de bibliotheek maakt wegens het niet of niet tijdig inleveren, beschadigen, of verliezen van geleend materiaal.De bibliotheek is niet aansprakelijk voor de in de geleende materialen achtergelaten eigendommen van de lener, of voor goederen die in de bibliotheek worden achtergelaten.
 • De bibliotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij beschadiging van apparatuur van leners, als gevolg van het lenen van cd’s, dvd’s, cd-roms, games en dergelijke.

 

Overige bepalingen

 • Iedere bezoeker van Bibliotheek Kennemerwaard dient zich op de hoogte te stellen van en zich te houden aan de huisregels.
 • Aanwijzingen van het personeel van de bibliotheek dient u op te volgen. Het personeel heeft het recht de inhoud van uw tas te controleren en naar uw lenerspas te vragen. Ook mogen zij een gebruiker bij het niet nakomen van de regels uit de bibliotheek (laten) verwijderen.
 • Wanneer u het niet eens bent met een beslissing, is beroep mogelijk bij de directeur/bestuurder.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur/bestuurder.
 • In de bibliotheek kunt u gebruikmaken van het WiFi netwerk. Dit is een open netwerk. Bibliotheek Kennemerwaard doet haar uiterste best een zo veilig mogelijk netwerk aan te bieden. Op de website van de bibliotheek staan tips voor het veilig gebruik van het netwerk.

 

Tarieven en Adressen

Bibliotheek Kennemerwaard kent verschillende abonnementsvormen.
Kijk voorabonnementsvormen en tarieven van Bibliotheek Kennemerwaard op de website of neem de folder Tarieven mee.
Informatie over adressen en openingstijden kunt u op de website vinden.

  

Folder Uitleenreglement Kennemerwaard (pdf)  

Stichting Bibliotheek Kennemerwaard
Gasthuisstraat 2, 1811 KC ALKMAAR
tel: (072)  515 66 44

e-mail:
website: www.bibliotheekkennemerwaard.nl

© Bibliotheek Kennemerwaard te Alkmaar.

KvK : 37142790. Rabobank NL61RABO0115836357

BTW-nummer: 8196.41.996.B.01.

 

Bibliotheek Kennemerwaard verzorgt het bibliotheekwerk in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum en Heerhugowaard.

 

Juli 2015