Direct naar de inhoud

Organisatie

Privacystatement Bibliotheek Kennemerwaard (AVG)

Privacy

Bibliotheek Kennemerwaard is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar leners volgens de regels en voorwaarden zoals gesteld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Bibliotheek Kennemerwaard legt persoonsgegevens vast ten behoeve van de leenadministratie, de aflevering van producten en diensten, de communicatie met gebruikers over activiteiten, producten en diensten en voor onderzoeken met een gerechtvaardigd belang van de bibliotheek.

Bibliotheek Kennemerwaard zal deze persoonsgegevens niet gebruiken voor doeleinden die hiermee niet te verenigen zijn en deze gegevens in principe niet afstaan aan derden. Daarop kan een uitzondering worden gemaakt op grond van wettelijke bevoegdheden van politie en justitie tot het vorderen van identificerende en/of gebruiksgegevens in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten. Met organisaties die vanwege beheer ondersteuning toegang hebben tot bovenstaande gegevens worden verwerkersovereenkomsten opgesteld.

Bibliotheek Kennemerwaard maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Leners hebben het recht de over hen opgenomen gegevens in te zien, te (laten) verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Bibliotheek Kennemerwaard behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Het verdient daarom aanbeveling regelmatig het privacybeleid na te kijken op updates.

Bibliotheek Kennemerwaard  heeft haar volledige privacybeleid en –procedure vastgelegd in dit document.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met de privacycoördinator.