Organisatie

Jan Oost

Jan oost

Vicevoorzitter RvT ABC Huis

Mijn vrouw en ik wonen al weer geruime tijd in Heerhugowaard. Daarvoor woonden wij onder meer in Akersloot en Alkmaar. Onze drie kinderen wonen met hun gezinnen in de directe omgeving. Tot mijn pensionering in 2018 werkte ik ruim 45 jaar in verschillende functies op operationeel, tactisch en strategisch niveau bij politie en justitie in onder meer Amsterdam, Den Haag, Alkmaar en Hoorn.

Mijn vrouw was tot haar pensionering werkzaam in het gevangeniswezen en bij de Raad voor de Kinderbescherming. Naast mijn werk was ik actief als toezichthouder bij non profit organisaties, eerst in de jeugdzorg, daarna in het voortgezet onderwijs en sinds 2019 in de bibliotheeksector. Als toezichthouder kan ik mijn opgedane kennis en ervaring ten goede laten komen aan maatschappelijk relevante organisaties en voorzieningen. Het biedt mij als gepensioneerde ook de mogelijkheid om actief betrokken te blijven bij- en zicht te houden op allerlei lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen.

Mijn hobby's zijn wandelen, lezen en reizen met de camper. Tenslotte ben ik vanaf 2016 als bestuursvoorzitter verbonden aan de Vervoersvereniging Heerhugowaard, een actieve vrijwilligersorganisatie die een scala aan vervoersdiensten verzorgt voor haar leden.