Organisatie

Algemene informatie

Bibliotheek Kennemerwaard is een officiële ANBI – algemeen nut beogende instelling – zonder winstoogmerk. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De Stichting Openbare Bibliotheek Kennemerwaard geeft inzicht in de doelstellingen en bestedingen.

 

Naam

Stichting Openbare Bibliotheek Kennemerwaard

 

Adres

Gasthuisstraat 2, 1811 KC Alkmaar

Telefoonnummer

072 – 515 66 44

E-mail

 

Fiscaal nummer

819641996

 

Kamer van Koophandel

37142790

 

Management

Het management van Bibliotheek Kennemerwaard wordt gevormd door:

Mevr. E. Winters, directeur/bestuurder 

Mevr. H. Idema, sectormanager Publieksdiensten

Dhr. J. Kaldenbach, sectormanager Innovatie en Ontwikkeling

 

Samenstelling Raad van Toezicht                                                                   

Mw. B. Dijkstra, voorzitter                                                

Mw. E. Hollenberg-Logchies, lid

Dhr. J. Oost, lid                                                                               

Mw. L. Oskamp, lid

Dhr. K. Res, lid

Dhr. M.L.M. Delahaij, lid

 

Beloningsbeleid

De medewerkers worden beloond volgens de CAO Openbare Bibliotheken.
WNT-gegevens

 

Financieel overzicht / Financiële verantwoording 2018