Organisatie

Algemene informatie

lezen in het gras

Bibliotheek Kennemerwaard is een officiële ANBI – algemeen nut beogende instelling – zonder winstoogmerk. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De Stichting Openbare Bibliotheek Kennemerwaard geeft inzicht in de doelstellingen en bestedingen.

 

Naam

Stichting Openbare Bibliotheek Kennemerwaard

 

Adres

Gasthuisstraat 2, 1811 KC Alkmaar

Telefoonnummer

072 – 515 66 44

E-mail

 

Fiscaal nummer

819641996

 

Kamer van Koophandel

37142790

 

Management

Het management van Bibliotheek Kennemerwaard wordt gevormd door:

Mevr. E. Winters, directeur/bestuurder

Mevr. H. Idema, sectormanager Publieksdiensten

Dhr. J. Kaldenbach, sectormanager Innovatie en Ontwikkeling

 

Samenstelling Raad van Toezicht

Geert ten Dam, voorzitter

Jan Oost, vicevoorzitter 

Lieke Danenberg, lid

Evert Barendrecht, lid

Esther Hollenberg, lid

Lisa Oskamp, lid

Keesjan Res, lid

Daan van Noord, trainee

 

Beloningsbeleid

De medewerkers worden beloond volgens de CAO Openbare Bibliotheken.

 

Financieel jaarverslag

Lees ons financieel jaarverslag 2020.

Jaarcijfers (ingevuld standaardformulier publicatieplicht)