Organisatie

Onze missie

Wij dagen uit tot de ontwikkeling en ontplooiing van het individu en van de samenleving. We stimuleren, faciliteren en ondersteunen inwoners om mee te kunnen doen en bij te kunnen dragen aan de kennis-en informatiesamenleving. “Wij geven een vonk tot inspiratie”.

Onze visie

De bibliotheek is een daadkrachtige, toekomstgerichte en verbindende organisatie. Wij leveren in samenwerking met onze partners een bijdrage aan het zelfstandig functioneren van mensen tot goed geïnformeerde en ontwikkelde burgers opdat zij bewust, kritisch en actief mee kunnen doen in de samenleving.

Algemene informatie

Hier vind je algemene informatie over Bibliotheek Kennemerwaard. het organisatiemodel, de statuten en de samenstelling van de Raad van Toezicht samen met een overzicht van contactpersonen. 

Onze collega's

 

Op zoek naar één van onze collega's? Bekijk het overzicht hieronder voor de directe contactgegevens. 

Privacystatement (AVG)

Bibliotheek Kennemerwaard is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar leners volgens de regels en voorwaarden zoals gesteld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Jaarverslag 2019

Het wordt nooit meer rustig in de bibliotheek!

Het is een gevleugelde uitspraak in onze organisatie. En 2019 bewees op alle fronten dat dat klopt.

Natuurlijk stond de bibliotheek ook afgelopen jaar weer bol van de activiteiten. Zowel in als buiten de vestigingen.

Je leest er meer over in ons jaarverslag