Uitkomst online vragenlijst vrijwilligers

Vrijwilliger

Zoals beloofd delen we de uitkomsten van de online vragenlijst die zo’n 28 procent van jullie heeft ingevuld. Iets minder dan gehoopt, maar desalniettemin interessant om meer te weten te komen over jullie motivatie en ervaringen. Bedankt voor het invullen, jullie eerlijke antwoorden en verbeterpunten! Bekijk de uitgebreide resultaten.

 

Overzicht vrijwilligers

De vragenlijsten zijn voor 70 procent beantwoord door vrouwen. 45 procent is 61-70 jaar oud en meer dan driekwart is 60-plus. Grafiek 1 toont hoe de deelnemers zich inzetten binnen Bibliotheek Kennemerwaard.

Grafiek 1 inzet vrijwilligersGrafiek 1: inzet vrijwilligers vragenlijst

 

Motivatie

Meer dan twee derde geeft aan dat gezelligheid en sociale contacten hun drijft in hun vrijwilligerswerk bij de bibliotheek en de helft is juist gemotiveerd omdat ze zich willen inzetten voor kwetsbare inwoners. Bij Overig gaven vrijwilligers nog aan gemotiveerd te zijn omdat ze zich willen inzetten voor 60-plussers of juist voor het behoud van de bibliotheek.

Grafiek 2 motivatie vrijwilligersGrafiek 2: motivatie vrijwilligers

 

Waarom vrijwilliger bij de bibliotheek

Er zijn diverse redenen waarom men juist voor de bibliotheek kiest om vrijwilligerswerk te doen. Affiniteit met de doelgroep en een passie voor lezen/boeken scoren het hoogst, beiden zo’n 50 procent.

Grafiek 3 keuze waarom bibliotheekGrafiek 3: keuze waarom bibliotheek

 

De deelnemers scoren als groep hoog op burgerschap en vinden de bibliotheek erg belangrijk voor hun wijk en stad. Bijna twee derde van de vrijwilligers doet ook nog elders vrijwilligerswerk. Dit varieert sterk van sport tot werken in een liefdadigheidswinkel en van de zorg tot vluchtelingenwerk.

Voldoening

Bijna alle vrijwilligers ervaren bovengemiddeld veel voldoening in hun werkzaamheden, 78 procent geeft zelfs een cijfer 8 of hoger. Slechts één vrijwilliger gaf hiervoor een dikke onvoldoende. Veel geven aan voldoende begeleiding te ervaren en geen aanpassingen nodig te hebben om meer voldoening te krijgen in hun werk. Echter, de kleinere kritische groep spreekt zich duidelijk uit over hun behoefte aan: uitbreiding van hun kennis/deskundigheid, betere communicatie met medewerkers en duidelijkheid over taken en grenzen van vrijwilligers. Ook zouden ze meer op de hoogte willen zijn van nieuwtjes en het complete aanbod van de bibliotheek en regelmatiger feedback ontvangen. Hierbij is het belangrijk om bewust te zijn van de verschillende soorten vrijwilligersprofielen, wat zorgt dat wat voor de één erg nodig is voor de ander veel minder zal spelen.


Motivatie 

De motivatie van de groep wordt sterk beïnvloed door problemen in continuïteit of onvoldoende uitdaging. Dit laatste mede door: het uitblijven van bezoekers/BAH klanten, wrijving of weinig interactie in de samenwerking, doordat hun werkzaamheden sterk verschillen met het oorspronkelijke profiel/takenlijst, er onvoldoende een beroep wordt gedaan op hun expertise/ervaringen/netwerk of wanneer er onvoldoende ruimte is voor het inbrengen van ideeën en het nemen van eigen initiatieven. Spanning binnen de samenwerking scoort gelukkig laag, al kwam het in de open vragen soms wel naar voren binnen de publieksdiensten. De motivatie van de vrijwilligers wordt positief beïnvloed door regelmatig contact met hun contactpersoon, de grote waardering die de meesten voelen en wanneer er wel ruimte wordt geboden om initiatief te nemen in de werkzaamheden.
Vrijwilligers zouden over het algemeen meer betrokken willen zijn en meer geïntegreerd in de bibliotheek.


Meedenken

Men is redelijk geïnteresseerd om mee te denken over de samenwerking en activiteiten en voelt zich niet overvraagd. Contact met medevrijwilligers hebben de meesten het liefst alleen binnen hun eigen expertise en twee derde beperkt het dan graag over werk binnen de bibliotheek. Een derde wisselt ook graag persoonlijke ervaringen met elkaar uit en bijna een kwart van de vrijwilligers heeft ook behoefte aan persoonlijke verdieping binnen hun expertise en zelfontplooiing. De meesten geven de voorkeur aan contact via e-mail of informatieve bijeenkomsten. Over het contact met medewerkers waren ze minder uitgesproken. Informatieve bijeenkomsten, sociale bijeenkomsten en contact via de mail scoorde allemaal rond de 50 procent, evenals alleen contact tijdens werkzaamheden.

Waardering

Het is fijn om te zien dat 86 procent een cijfer 8 of hoger geeft in de mate dat zij zich gewaardeerd voelen door de medewerker(s) met wij ze werken. Drie vrijwilligers geven een onvoldoende. Bij de waardering vanuit de organisatie als geheel is de waardering fractioneel lager maar dus ook zeer hoog.

Wat verder opviel is dat de vrijwilligers ook erg alert zijn op werkverdringing en mede daarom een graag duidelijke taakverdeling wensen. Maar dan wel in een samenwerking die niet rigide maar flexibel is, met oog voor elkaars talenten. Daarbij werd meermaals opgemerkt dat het wenselijk is dat niet alleen de taken van de vrijwilligers maar ook de rol van de bibliothecaris voor beide partijen duidelijker is.