Uitgelicht: Met Elkaar, Voor Elkaar

Uitgelicht: Met Elkaar, Voor Elkaar

In 2018 was er de wens bij de bibliotheek om meer activiteiten voor senioren te gaan organiseren. De vraag was alleen; in welke vorm? In Alkmaar was het project Dag en Dauw een groot succes. Dus tijd voor een activiteit speciaal gericht op deze doelgroep in Heerhugowaard. En zo onstond de seniorengroep Met Elkaar, Voor Elkaar. 

Collega’s Liesbeth en Hanneke zijn met dit projectaan de slag gegaanZij verzorgen de bijeenkomsten vanuit de bibliotheek, maar het voelt als zoveel meer als werkZij voelen zich onderdeel van de groep en zijn zelf ook heel erg betrokken. Het geeft energie, plezier, en veel ideeën voode bibliotheekZe kijken iedere maand weer uit naar de bijeenkomst van Met Elkaar, Voor Elkaar.

Waarom opgericht? 

Deze groep is opgericht om eens per maand gezellig bij elkaar te komen. Mensen leren elkaar hierdoor beter kennen, leggen contacten en ondernemen onderling zelf activiteiten.Wij horen van deze groep graag waar de interesses liggen en waar behoefte aan is.Voor de bibliotheek is dit een ideale gelegenheid om ideeën op te doen voor het organiseren van andere activiteiten. Een win-win situatie dus.


W
ie is er welkom? 

Om tot deze groep te komen iser een oproep geplaats in lokale kranten en zijn er flyers verspreid. Met effect, want tijdens de eerste bijeenkomst in juli 2018 was er veel belangstelling. De samenstelling is in de afgelopen twee jaar wel iets veranderd. Er zijn mensen bijgekomen en gestopt. Een aantal is er vanaf het begin bij en andere zijn naderhand aangehaakt. Ook komen er soms iemand een keer kijken en besluit daarna of het iets voor hem of haar is.Het is een open groep waarin iedereen welkom is en waar geen verplichtingen aan zitten.Het is altijd mogelijk omlangs te komen en mee te doen bij een volgende bijeenkomst.


Wat staat er op het programma? 

Tijdens onze maandelijkse bijeenkomsten in Bibliotheek Heerhugowaarddrinken we koffie, praten we bij en hebben we vaak een activiteit of praten we over een bepaald onderwerp.Zo heeft de groep 3D brillen uitgeprobeerd, naar klankschalen geluisterd, een mini workshop over valpreventie gevolgd, gedichtjes geschreven en een boekpresentatie gehad van iemand binnen de groep die een boek heeft geschreven.Maar ook onderwerpen als Alzheimer worden aangesneden. Zo heeft iemand van het Alzheimer-caféverteld over de eerste verschijnselen van deze ziekte en de weg naar de juiste instanties.


Hoe houden we contact? 

Sowieso hebben alle corona maatregelen invloed gehad op deze groep.Bij elkaar komen was even geen optie. Nu wordt er per maand gekeken wat er mogelijk is. Uiteraard houdt de groep onderling contact via mail, een app groep en de maandelijkse nieuwsbrief.

Wat maakt ‘Met Elkaar, Voor Elkaar’ zo bijzonder? 

De mensen 

Het is een ontzettend leuke groep mensen van verschillende leeftijden en interessesNieuwe leden worden meteen welkom geheten en opgenomen. Onderling is er ook regelmatig contact tussen de deelnemers.Een van de leden van deze groep, Carla (ook vrijwilliger bij de bibliotheek) organiseert regelmatig uitjes buiten de bibliotheek. Om samen te eten, fietsen, het theater te bezoeken of om naar de tuinen van VSM te gaan.

Het ‘Hema’ project 

Ook is er ruimte voor nieuwe initiatieven. Zo is ook het Hema project opgezet. Een deelnemer van de groep gaf aan regelmatig koffie te drinken bij de Hema en dan veel mensen alleen aan een tafeltje te zien zitten.Ze vond het zelf jammer dat ze niet op de een of andere manier kon aangeven dat ze best even een praatje wilde maken. Dit is opgepakt door de groep. Door contact te leggen met de Hema. De bedrijfsleider vond het een prachtig initiatief en stond hier meteen voor open.De groep heeft een kaart en een flyer ontworpen en deze is verder uitgewerkt en gedrukt door de bibliotheek. Deze staan nu bij de koffiecorner van de Hema in Heerhugowaard, tenminste als het geen corona-tijd is.