Leren, delen en creëren

Resultaten 11 - 15 van 23

Gepubliceerd op: maandag 29 april 2019

In de bibliotheek van Bergen is elke donderdag het Open Leer Centrum (OLC). In het OLC kan iedereen komen die de Nederlands taal wil verbeteren. Je kunt er terecht met al je vragen over lezen, schrijven, rekenen of de computer. Je krijgt deskundige hulp en tips of begeleiding bij je huiswerk. Je kunt met de taal oefenen op de computer. In de bibliotheek zijn materialen en computers die je kunt gebruiken. Maar  je kunt ook je eigen boeken of huiswerk meenemen.

Er is geen vast programma. Aanmelden is niet nodig. Meedoen is gratis.
Wees welkom en loop vrijblijvend eens binnen bij OLC.

Dag en tijd: elke donderdag van 13.00-15.00 uur

Het OLC is een samenwerking van Taalhuis Bergen en ROC Kop van Noord-Holland.

Meer informatie : Taalhuis Bergen

Gepubliceerd op: donderdag 28 maart 2019

Bibliotheek Kennemerwaard heeft van de gemeente Alkmaar subsidie ontvangen om bij een aantal scholen extra ondersteuning te bieden bij het onderwijs. Op al deze scholen is wekelijks een bibliotheekconsulent aanwezig. In overleg met school zetten deze consulenten zich in voor de leerlingen, de leerkrachten en de ouders op het gebied van taal en mediawijsheid. Met name het leesplezier is een belangrijk onderdeel van het werk.

 

Op donderdag 28 maart brachten de raadsleden Gijsbert Van Iterson Scholten (PvdA) en Arie Epskamp (Senioren Partij Alkmaar) een bezoek aan basisschool De Vlieger. Ook Jan Zijp, directeur van de stichting Ronduit (met 18 locaties voor openbaar onderwijs in Alkmaar), was aanwezig. Zij konden meemaken  hoe de leerlingen van groep 7 en 8 mee deden aan een programmeercircuit . Leesconsulent Femke Hofstede en adjunct directeur Swinkels lieten leerlingen kennis maken met de beginselen van programmeren en robotica. Daarnaast maakten deze leerlingen spelenderwijs kennis met belangrijke vaardigheden als samenwerken, problemen leren oplossen, creatief zijn en computational thinking. Al doende werkten zij ook nog aan het verrijken van hun Nederlandse taal.

 

Na afloop van de les complimenteerde PvdA raadslid Iterson Scholten de samenwerking tussen de bibliotheek en school met het een berichtje op Facebook: “Heel leuk om te zien hoe de leerlingen van groep 7, eigenlijk zonder enige instructie, gewoon aan de gang gaan met allerlei verschillende fantastisch leuke programmeerspeeltjes. En binnen een paar minuten door hebben hoe het werkt en wat je er nog meer mee kan”.

 

De Bibliotheek op School

De Bibliotheek op school is een intensieve meerjarige samenwerking tussen basisscholen en de bibliotheek. Doordat de bibliotheek en de scholen hun krachten bundelen en elkaars expertise en bewezen programma’s benutten, werken ze samen aan verbetering van onderwijsresultaten op het gebied van lees- en taalvaardigheid en informatie- en mediavaardigheden. Door deze vaardigheden op jonge leeftijd te versterken, gaan bibliotheek en scholen de strijd aan tegen laaggeletterdheid. Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en behalen daardoor betere schoolresultaten. Lezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Ook de gemeente Alkmaar onderschrijft het belang van een goede taal- en leesvaardigheid.

Gepubliceerd op: donderdag 28 februari 2019

Vooroordelen: iedereen heeft er wel eens mee te maken. Maar juist als je met elkaar in gesprek gaat en eerlijk bent, ontvang je veel begrip en ontstaan er mooie ontmoetingen. We willen verder kijken dan alleen de buitenkant. Daarom hebben ’t Baeken en Bibliotheek Kennemerwaard een mooi project ontwikkeld: Boek op bezoek.

 

Vooroordelen bespreekbaar maken

In februari gaat in groep  5 van basisschool ’t Baeken in Alkmaar het project ‘Boek op bezoek’ van start.  Tijdens een eerste voorbereidende les gaan de leerlingen in gesprek met elkaar over allerlei verschillen tussen mensen onderling. Zij kijken naar foto’s van oude mensen, baby’s, zieke mensen en mensen uit andere culturen. De leerlingen maken daar een collage van.

 

Ontmoeting met een levend boek

De eerste les is de voorbereiding op een ontmoeting, dinsdag 12 maart op school, met Rosanne Botman. Volgens Rosanne is het hebben van een handicap nog vaak  taboe. Daarover gaat zij met de leerlingen in gesprek. De leerlingen mogen haar allerlei vragen stellen. Door hard te werken en positief in het leven te staan, hoef je je niet te laten beperken vindt Rosanne. Zij laat dit ook zien in haar vlogs.

 

Wat vinden wij nu?
Met een derde les sluiten de leerlingen het project af op woensdag 27 maart. Deze les gaat het over wat zij hebben geleerd. Hebben de gesprekken met elkaar en de ontmoeting met Rosanne er voor gezorgd dat onze ideeën zijn veranderd? In de media wordt namelijk al gauw  een eenzijdig beeld van mensen getoond. Er ontstaat bijvoorbeeld snel een beeld dat iemand met een beperking zielig is.

 

De makers

Het project is ontwikkeld door Erna Spoelstra, leerkracht op ’t Baeken, Anna Stegmeijer, Mieke Vis en Rita Smedinga, werkzaam bij bibliotheek Kennemerwaard. De makers hopen van harte dat het project succesvol gaat verlopen en het ook aangeboden kan worden aan andere  geïnteresseerde scholen.

 

Meer informatie

Meer informatie over het project “Boek op bezoek” is verkrijgbaar bij Rita Smedinga, accountmanager jeugd en jongeren bij Bibliotheek Kennemerwaard. Zij is te bereiken op het emailadres:

Gepubliceerd op: maandag 25 februari 2019

Op de landelijke bibliotheek innovatiebijeenkomst van 14 februari, ontving Bibliotheek Kennemerwaard een aanmoedigingsprijs van € 10.000,- en de status proeftuin voor het project Creatieve Universiteit Alkmaar (CUA). De prijs is een waardering voor ambitieuze bibliotheekexperimenten in het land. De vakjury ziet CUA als een voorbeeld voor de nieuwe rol van de bibliotheek in het verbinden van mensen en kennis rondom maatschappelijk waardevolle ideeën en initiatieven. Het aanmoedigingsbedrag gaat onder andere besteed worden aan uitbreiding van de workshops en de werving van deelnemers.

Creatieve Universiteit Alkmaar (CUA)

CUA is gericht op professionals en gaat over het opdoen van praktische kennis in de eigen stad en regio om maatschappelijke of culturele initiatieven of projecten van de grond te krijgen of een zetje in de rug te geven.

En die kennis is volop aanwezig in de stad en de regio. De kunst is om deze te vinden. De bibliotheek zoekt samen met haar partners Artiance Centrum voor de Kunsten en co-workingspace Het Nieuwe Warenhuis naar zelfstandige, creatieve ondernemers en ook specialisten binnen de eigen organisaties die graag hun kennis, vaardigheden en netwerken delen. Met hen wordt onder de naam Creatieve Universiteit Alkmaar een serie van workshops en colleges georganiseerd. Deze zijn gericht op specialisten van maatschappelijke en culturele organisaties, zelfstandig ondernemers en ook inwoners die een leuk idee hebben of al actief zijn met het realiseren van een project of initiatief. 

Thema’s Creatieve Universiteit Alkmaar

De thema’s voor de workshops en colleges variëren per seizoen. De huidige serie gaat onder andere over cultureel ondernemerschap, fondsenwerving, het schrijven van wervende teksten, zakelijk tekenen, het ontwikkelen van projectplannen, creatief ondernemen en klantsegmentatie.

De eerstvolgende workshop op 5 maart gaat over ‘Strategisch Netwerken’ en wordt gegeven door Erna Winters (directeur Bibliotheek Kennemerwaard) en Rob Bangert (directeur Artiance). Inschrijven kan via de website www.creatieveuniversiteitalkmaar.nl ​ 

Creatieve Universiteit Alkmaar is een initiatief van Bibliotheek Kennemerwaard in samenwerking met Artiance Centrum voor de Kunsten en Co-workingspace Het Nieuwe Warenhuis

Gepubliceerd op: woensdag 30 januari 2019

Afgelopen vrijdag is BoekStart in de Kinderopvang feestelijk geopend in Kindcentrum Atalanta te Heerhugowaard. Dit project is erop gericht om een intensieve samenwerking te realiseren tussen de bibliotheek en de kinderopvang. Een van de uitgangspunten van BoekStart in de Kinderopvang is dat voorlezen en leesbevordering een vaste plek in de kinderopvang hebben. Kindcentrum Atalanta huisvest openbare basisschool Atalanta en Forte Kinderopvang in één modern pand. BoekStart bevindt zich bij Forte Kinderopvang.