Leren, delen en creëren

Nieuwsberichten

Resultaten onderzoek naar inzet vrijwillige gastvrouwen- en heren

In de zomer hebben medewerkers klanten gevraagd naar hun ervaringen met de inzet van vrijwilligers in de bibliotheek. De hoofdvraag was: ‘Hoe ervaart u de inzet van vrijwillige gastvrouwen- en heren in de bibliotheek?’ Het onderzoek is gehouden in verschillende vestigingen. In totaal zijn zestig klanten in een uitgebreid gesprek naar hun mening gevraagd.

Graag informeren wij u over de uitkomsten van dit onderzoek. 

Resultaten onderzoek naar inzet vrijwillige gastvrouwen- en heren 2018