Leren, delen en creëren

Nieuwsberichten

Bijeenkomst Sociaal Team en Taalhuis Bergen

Donderdag 7 juni 2018 heeft de bijeenkomst van het Sociaal Team Bergen en Taalhuis plaatsgevonden in de bibliotheek van Bergen.

Het was een informatieve en gezellige middag. Het eerste deel van deze middag was formeel. Het Sociaal Team stelde zich voor en gaf informatie over wat het Sociaal Team voor een inwoner kan betekenen. Daarna werd er uitleg gegeven over laaggeletterdheid, ondersteund door een ontroerend filmpje over iemand die aan den lijve heeft ondervonden wat de impact is om niet (goed) te kunnen lezen en schrijven en wat het Taalhuis voor hem heeft betekend.

Het tweede deel van de bijeenkomst had een informeel karakter waarbij er persoonlijke gesprekken plaatsvonden tussen de medewerkers van het Sociaal Team Bergen, Taalhuis en de inwoners onder het genot van een hapje en een drankje.

Al met al een geslaagde en gezellige middag.

Wilt u meer weten over het Sociaal Team of het Taalhuis in Bergen? U bent tijdens openingstijden van de bibliotheek altijd welkom met uw vragen.