Leren, delen en creëren

Nieuwsberichten

Dag en Dauw onderdeel van 'Age Friendly Cultural Cities'

Alkmaar is een van de zes nieuwe steden die gaat deelnemen aan het programma ‘Age Friendly Cultural Cities’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). Met dit programma moedigt het fonds de komende jaren steden aan om het kunst- en cultuuraanbod voor ouderen te ontwikkelen en te verduurzamen. De gemeente Alkmaar neemt deel aan het programma met het project Dag en Dauw.

Dag en Dauw
De vergrijzing is één van de grote maatschappelijke uitdagingen voor gemeenten. Meedoen aan kunst en cultuur heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen. Sinds 2015 is er in Alkmaar bij Artiance, Centrum voor de Kunsten en Bibliotheek Kennemerwaard een plek voor senioren waar zij actief deel kunnen nemen aan culturele activiteiten en ontmoetingen; het project Dag en Dauw. Door de substantiële bijdrage van het FCP en de gemeente kan het project in 2018 en 2019 verder worden uitgerold over meerdere plekken in de gemeente.

“Dag en Dauw is een fantastisch project dat er voor zorgt dat ouderen in onze gemeente mee kunnen blijven doen en genieten
van kunst en cultuur. Het houdt ouderen vitaal en gaat eenzaamheid tegen. Dag en Dauw heeft haar succes al bewezen op
meerdere locaties in Alkmaar. Nu zorgen we er samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie voor dat we dit project op nog
meer plekken in Alkmaar kunnen uitrollen”.

Anjo van de Ven (OPA) wethouder cultuur en Wmo -

Fonds voor Cultuurparticipatie
Het fonds werkt, gedurende 2 jaar, in dit programma samen met gemeenten en culturele instellingen aan het verduurzamen van cultuurparticipatie door ouderen. Samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn en bouwen aan een stevig lokaal netwerk staan hierbij centraal. In 2016 startte het Fonds met het programma. Inmiddels zetten 16 steden zetten zich in voor verankering van  ouderen en cultuurparticipatie. Deze editie doen naast Alkmaar, Haarlem, Amersfoort, Middelburg, ’s-Hertogenbosch en Helmond mee.

Kans op extra prijs
De zes  nieuwe steden nemen niet alleen deel aan het programma ‘Age Friendly Cultural Cities ze strijden ook met elkaar om de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs. Het BNG Cultuurfonds hecht belang aan verduurzaming en ontwikkeling van het cultuuraanbod voor ouderen en met name aan de samenwerking tussen de verschillende domeinen. Ze stelt daarom een prijs ter waarde van 20.000 euro, ter beschikking. Een deskundige jury beoordeelt welke de stad zich uiteindelijk als beste Age Friendly Cultural City heeft ontwikkeld. De prijs wordt in het najaar 2019 voor de derde keer uitgereikt.