Website voorlezen

Leren, delen en creëren

Tentoonstelling Noord-Holland opgewekt! Energie van vroeger en voor later, in Heerhugowaard

Gepubliceerd op: maandag 29 januari 2018
Tentoonstelling Noord-Holland opgewekt! Energie van vroeger en voor later, in Heerhugowaard

Vooruit kijken!

Met de activiteiten van het Platform Erfgoed kijken we vooral naar onderwerpen en gebeurtenissen uit het verleden. Belangrijk oogmerk hierbij is dat we de kennis over en de verhalen rond onze geschiedenis levend willen houden.

Tentoonstelling
Dat doen we deze keer met de tentoonstelling ‘Noord-Holland opgewekt! Energie van vroeger en voor later’. Deze tentoonstelling laat zien waar het allemaal begon, met turf en hout, fossiele brandstoffen als steenkool, aardolie en (aard-)gas, oer-Hollandse molens en gemalen. En hoe deze het landschap hebben veranderd. Het effect van deze energie transitie zien we nog steeds terug in onze huidige landschappen.

Energietransitie
Maar deze keer kijken we ook vooruit. We staan aan de vooravond van een nieuwe energietransitie. De omslag van fossiele naar hernieuwbare vormen van energie is onvermijdelijk. Als Platform willen we aandacht besteden aan het inzichtelijk maken welke effecten deze nieuwe energietransitie kan hebben op onze cultuurhistorische, groene en stedelijke landschappen. Zodat bij de afwegingen en keuzes over onze energie voorziening in de toekomst het belang van het levend houden van ons bestaande en nieuwe erfgoed mee gewogen kan worden.

Activiteiten
In samenwerking met NME (Natuur, Mensen & Economie) Heerhugowaard organiseren we diverse activiteiten. De energietransitie willen we dicht bij huis brengen. Want de gevolgen zullen niet alleen ver weg liggen (smeltende poolkappen) maar ook dicht bij (stijgende zeespiegel en de gas-loze woning). En dit is niet een onderwerp dat we alleen aan deskundigen kunnen overlaten, want iedereen komt er vroeg of laat mee in aanraking. Er is ruimte om uw mening te vormen, het gesprek aan te gaan en standpunten uit te wisselen. De markt duurzaam bouwen biedt informatie over wat u zelf kunt doen.

Praktisch
‘Noord–Holland opgewekt! Energie van vroeger en voor later’ is te zien in de hal van het gemeentehuis en bibliotheek, Parelhof 1 van 2 februari t/m 31 maart;
de openingstijden zijn maandag t/m vrijdag 09:00 - 20:00 en zaterdag 10:00 - 16:00.