Leren, delen en creëren

Nieuwsberichten

De Sterrenwachter Draait Door

Twee groepen van OBS De Sterrenwachter hebben afgelopen dinsdag opnames gemaakt van twee afleveringen van De Sterrenwachter Draait Door. Zoals de naam al doet vermoeden, zijn dat twee heuse afleveringen, geïnspireerd door het zeer populaire programma De Wereld Draait Door, compleet met tafelgasten, interviews, vlogs en uiteraard Lucky TV! 12 december om 15.45 uur vindt de première plaats in het gebouw van Artiance, Centrum voor de Kunsten, Canadaplein 3 te Alkmaar.

In dit unieke project, dat tot stand is gekomen door middel van een samenwerking tussen De Sterrenwachter, Bibliotheek op school en Cultuur Primair, maken de leerlingen van de groepen 7 en 8 van De Sterrenwachter kennis met het maken van televisie en dan in het bijzonder een talkshow zoals DWDD. De Sterrenwachter wil dit schooljaar op zoek gaan naar een nieuwe vorm voor wereldoriëntatie-vakken, waarbij de nadruk ligt op de 21ste-eeuwse vaardigheden, meervoudige intelligentie, talentontwikkeling en eigenaarschap. Er is daarom aan de leesmediaconsulent van De Bibliotheek op School gevraagd of de bovenbouw een langdurig project kan doen, dat aansluit bij bovengenoemde aandachtspunten. Er werd gesproken over het project De School Draait Door, dat al eerder is uitgevoerd op andere basisscholen en aansluit bij de wensen van de school voor volgend schooljaar. De School Draait Door is een project waarbij leerlingen uit bovenbouwgroepen een eigen De Wereld Draait Door (Vara)  aflevering maken, onder begeleiding van een leerkracht en een leesmediaconsulent.

Alle leerlingen krijgen ieder een eigen taak die aansluit bij hun talenten en interesses. Aan de hand daarvan kan er een taakverdeling gemaakt worden en kan de inhoud bepaald worden. Denk onder andere aan de volgende taken: redacteur, presentator, productieleider, decorbouwer, monteren, het maken een Lucky TV, muzikanten, boekenpanelleden, een cabaretier of tafelheer/tafeldame.

Vervolgens zal iedereen zijn eigen taak uitvoeren. Dit gaat soms zelfstandig, maar voornamelijk in samenwerking met andere leerlingen. Zo zullen de redacteuren eerst gasten regelen en interviewvragen bedenken, waarna zij de presentator moeten inlichten over de inhoud van de interviews. Er zal dus een constante samenwerking plaatsvinden tussen de leerlingen.

Tijdens de opnamedag, welke plaatsvond op 28 november in Bibliotheek De Mare,  hielpen de kinderen mee: een deel deed mee in het programma, een deel hielp mee achter de schermen en een deel zat in het publiek. Na de opnames helpen een paar kinderen met de eindmontage van het programma.

De Sterrenwachter Draait Door is een project waarbij wordt toegewerkt naar een mooi eindproduct. De leerlingen leren veel tijdens het maken van de afleveringen. Zo wwordt er veel samengewerkt en leren zij om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen taak. Op deze manier wordt er gewerkt aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling en wordt hun eigenaarschap vergroot. Ook kunnen de leerlingen hun creativiteit gebruiken, leren ze filmen en monteren en zullen ze hun talenten ontwikkelen en nieuwe talenten ontdekken. Dit mooie eindproduct zal tijdens de première op 12 december 2017 worden getoond aan genodigden. 

Hieronder een fotoimpressie van de opnamedag

DSC00426 verkleind

DSC00431verkleind

DSC00439 verkleind

DSC00445 verkleind en bijgesneden

DSC00452 verkleind