Leren, delen en creëren

Nieuwsberichten

Opening Taalhuis Bibliotheek Bergen

Woensdag 28 september vond in de bibliotheek in Bergen de opening van het Taalhuis plaats door wethouder Jan Mesu. Het Taalhuis is opgezet door de bibliotheek in samenwerking met de gemeente. Het doel is inwoners die moeite hebben met de Nederlandse taal een handje te helpen. Mensen die laaggeletterd zijn, analfabeet, of uit een ander land komen en daardoor moeite met de Nederlandse taal hebben, kunnen terecht in het Taalhuis. Bezoekers van het Taalhuis kunnen vragen stellen, zich direct aanmelden voor een  cursus of zich aanmelden als vrijwilliger. De hulp die u zoekt bij de Nederlandse taal, rekenen of het gebruik van de computer is gratis.

In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Vaak hebben deze mensen ook moeite met het gebruik van de computer. Wethouder Jan Mesu vertelt dat 15 % van de bevolking in Bergen analfabeet is! Dat zijn zo’n 4500 mensen.  Binnenkort wordt het Taalakkoord getekend. Doel is om samen met de doelgroep makkelijker en eenvoudiger taal te ontwikkelen en gebruiken in de gemeente.

Taalcafé

Mariëlle Harte van Bibliotheek Kennemerwaard is coördinator van de vrijwilligers en van het Taalhuis. Zij leidt het Taalcafé op de woensdagmorgen in de bibliotheek. Mensen kunnen vrijblijvend binnen wandelen en met hulp van vrijwilligers oefenen in de Nederlandse taal. De gemeente Bergen en Vluchtelingenwerk doen mee in de organisatie van het Taalcafé.

Op vrijdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur kunnen inwoners van Bergen in de bibliotheek terecht met vragen over lezen, schrijven, rekenen en hulp bij de computer.

Meer informatie kunt u krijgen bij Mariëlle Harte via de  mail: