Website voorlezen

Leren, delen en creëren

Groot Castricums Dictee 2016

Gepubliceerd op: donderdag 01 december 2016
Castricums Dictee

Op dinsdagavond 29 november was de 10e editie van het Groot Dictee Castricum in de Openbare Bibliotheek waaraan deelgenomen werd door 23 deelnemers. Dit jaar was het niet, als voorgaande jaren, een taalstrijd tussen jong en oud, maar was het dictee voor iedereen toegankelijk. De zeer pittige tekst van het dictee was gebaseerd op het thema van Nederland Leest, democratie.

Het dictee werd dit jaar geschreven door woordkunstenaar Gerard Wortel die in de pauze ook een optreden verzorgde met maatschappij kritische gedichten en liedjes.
Het dictee werd met veel verve voorgelezen door burgemeester Toon Mans. Tijdens het voorlezen moedigde hij de deelnemers nu en dan aan en stak hen een hart onder de riem als zij weer een zeer moeilijke zin te verwerken kregen.
Zoals bijvoorbeeld deze zin: ‘Het feit dat het volk, dat wordt vertegenwoordigd door parlementariërs met een premier als primus inter pares, deel uitmaakt van de macht, geeft de burgerij een geprivilegieerde positie, waarin het opportuun is om coûte que coûte alle knowhow over onze gelauwerde staatsvorm scrupuleus te absorberen en van alles wat het landsbelang aangaat op-en-top haar pakkie-an te maken’.

De deelnemers kregen in totaal 6 van dit soort zinnen voor de kiezen. Na de pauze werden de prijswinnaars bekendgemaakt door juryvoorzitter Jeroen Kans en werd het dictee nog even toegelicht.

De eerste prijs werd behaald door Herman Heijne met slechts dertien fouten. De tweede prijs ging naar de heer J. Fokkens en de derde prijs naar Willem de Boer.

Klik pdfHIER voor het volledige dictee.

Dank aan de Uitkijkpost voor het beschikbaar stellen van de foto's.

De jury

intermezzo

Winnaars