Leren, delen en creëren

Nieuwsberichten

De community is onze collectie meerjarenbeleidsplan 2015 – 2018

Met het meerjarenbeleidsplan 2015 – 2018 richten wij ons op vernieuwing en innovatie. Om op deze manier met Bibliotheek Kennemerwaard aan de top van het bibliotheekwerk te blijven staan.

Niet omdat wij de beste willen zijn, maar omdat de inwoners van onze gemeenten een excellente bibliotheekvoorziening verdienen die ze helpt zichzelf te ontwikkelen.

Bibliotheek Kennemerwaard daagt iedereen uit zichzelf te ontwikkelen, mee te doen in de maatschappij, andere inwoners te ontmoeten en cultuur en kennis te beleven en te delen. Bibliotheek Kennemerwaard is het centrum voor leren, delen en creëren.

De bibliotheek staat midden in de samenleving en is voortdurend in beweging. Met nieuwe activiteiten proberen we nieuw publiek te bereiken.

In het meerjarenbeleidsplan 2015 – 2018 staan onze speerpunten van beleid in 4 programmalijnen geformuleerd:

-      Taal- en leesbevordering
-      Participatie en zelfredzaamheid
-      Terugdringen laaggeletterdheid
-      Leven lang leren

Deze programmalijnen geven invulling aan de maatschappelijke opdracht van de bibliotheek en sluiten aan op de collegeprogramma’s van de betrokken gemeenten.

Bibliotheek Kennemerwaard zal zich steeds meer en op een andere manier ten dienste stellen van de maatschappij, van de community. Veel inwoners hebben kennis die zij graag beschikbaar willen stellen en inzetten ten behoeve van andere inwoners. Anders gezegd: de community is onze collectie.

Klik op onderstaande link voor de volledige tekst van het meerjarenbeleidsplan

 Meerjarenbeleidsplan 2015 - 2018

pdf PDF De community is onze collectie