Leren, delen en creëren

Resultaten 1 - 5 van 41

Gepubliceerd op: maandag 17 december 2018

Op onze locatie in Alkmaar Centrum staat van 15 t/m 23 december een Joris’ Kerstboom. Loop langs en hang voor jouw dierbare een boodschap met daarop een kerstgedachte in de Joris’ Kerstboom.

 De Joris’ Kerstboom is een vertaling van het tv-programma van presentator Joris Linssen waarin hij mensen uitnodigt stil te staan bij een dierbaar persoon en hun verhaal te delen. Joris’ Kerstboom is de plek waar je een reddende engel kan bedanken, sorry kan zeggen of een hechte vriendschap kan vieren. We bieden alle bezoekers van de Bibliotheek de gelegenheid een speciale boodschap in Joris’ Kerstboom te hangen. Wie zet jij in het licht?

 Hoe het werkt

 Naast de kerstboom in onze vestiging staat een tafel met kaarten. Deze kun je vullen met jouw persoonlijke boodschap. Schrijf een mooie boodschap, maak een tekening of plak een foto, en hang het kaartje aan het haakje in Joris’ Kerstboom. Zo groeit de boom uit tot een echte Joris’ Kerstboom!

U kunt de bibliotheekmedewerker vragen u op weg te helpen. Wij nodigen u uit om zelf de boodschap in de boom te hangen.

 Tv-uitzending

Presentator Joris Linssen is op woensdag 12 december op bezoek bij Bibliotheek Gouda, één van de vijf plekken waar de tv-opnames voor Joris’ Kerstboom plaatsvinden. Bekijk de uitzending op zondag 23 december om 21.10 uur op NPO 2.

Gepubliceerd op: dinsdag 27 november 2018

In de zomer hebben medewerkers klanten gevraagd naar hun ervaringen met de inzet van vrijwilligers in de bibliotheek. De hoofdvraag was: ‘Hoe ervaart u de inzet van vrijwillige gastvrouwen- en heren in de bibliotheek?’ Het onderzoek is gehouden in verschillende vestigingen. In totaal zijn zestig klanten in een uitgebreid gesprek naar hun mening gevraagd.

Graag informeren wij u over de uitkomsten van dit onderzoek. 

Resultaten onderzoek naar inzet vrijwillige gastvrouwen- en heren 2018

Gepubliceerd op: dinsdag 06 november 2018

Op 6 november 2018 is een intentieovereenkomst getekend tussen Artiance Centrum voor de Kunsten en Bibliotheek Kennemerwaard. De intentieovereenkomst behelst afspraken om nader onderzoek te doen naar nauwere samenwerking en/of een mogelijke fusie van beide instellingen.

Raakvlakken Artiance en Bibliotheek Kennemerwaard

De werkgebieden van Artiance en de Bibliotheek Kennemerwaard vertonen steeds meer raakvlakken en de samenwerking is de afgelopen jaren dan ook op diverse fronten versterkt. Zo werken de Bibliotheek en Artiance nauw samen met onder andere het project Dag & Dauw en het Film & Media festival. Er liggen daarnaast ook nog diverse kansen in het onderwijs en het sociale domein, terreinen waarin Artiance zich sterk wil ontwikkelen. Wij zien daarmee voldoende inhoudelijke kansen om een nauwere samenwerking (en/of een fusie) nader te onderzoeken.

Leven lang leren

Aan de basis van de samenwerking staat de gedeelde visie en wens van beide instellingen om mensen te laten ontwikkelen, het levenslang leren. Artiance Centrum voor de Kunsten doet dat met cursussen en projecten op het gebied van kunst en cultuur en de Bibliotheek doet dat met leesbevordering en tal van activiteiten ten behoeve van de zelfontplooiing.

Samengaan culturele instellingen

Het samengaan van een Bibliotheek met een Centrum voor de Kunsten is landelijk gezien niet ongewoon en kan zelfs een tendens genoemd worden. Deze tendens uit zich in een toenemend aantal gefuseerde instellingen maar ook in de wens om tot een gezamenlijke C.A.O. te komen. Ook hebben de branche organisaties de wens geuit om samen te gaan en een gezamenlijk certificeringskader is al aanwezig. We streven er naar om het onderzoek op 1 mei 2019 af te ronden.

Bibliotheek Kennemerwaard (vestiging Egmond) is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om (1x per maand) op woensdagmiddag of op zaterdagochtend bezoekers te helpen hun weg te vinden in de bibliotheek.

Bezoekers kunnen woensdagmiddag en zaterdagochtend zelfstandig boeken lenen en inleveren. Wij vragen van de vrijwilligers om hen hierbij te ondersteunen.

 

Werkzaamheden:

We vragen de volgende werkzaamheden:

 • Bezoekers begroeten
 • Klanten helpen bij de zelfservice
 • Materialen opruimen
 • Toezicht houden
 • Bezoekers attenderen op activiteiten
 • Beantwoorden van huishoudelijke vragen

Wie zoeken wij:

We zijn op zoek naar enthousiaste en zelfstandige vrijwilligers:

 • Representatief en klantvriendelijk
 • Affiniteit met mensen helpen
 • Flexibel in het afwisselen van werkzaamheden
 • (Ongeveer 1x per maand) op woensdagmiddag beschikbaar van 13.00-17.00 uur of op zaterdag van 10.00-13.00 uur of een deel ervan
 • Woonachtig in Egmond (of directe omgeving)
 • Bereid om zich te committeren aan de waarden en normen van de Bibliotheek Kennemerwaard

Wat bieden wij onze vrijwilligers?

 • Vrijwilligerswerk in een inspirerende omgeving
 • Een gratis bibliotheeklidmaatschap
 • Een kerstattentie
 • Jaarlijks een gezellige inspiratiebijeenkomst
 • Deskundigheidsbevordering

Interesse?

Stuur een mailtje met je motivatie naar Laura Bras (consulent vrijwilligers)

Goed om te weten: omdat in de bibliotheek kwetsbare groepen komen vragen wij van onze vrijwilligers (en medewerkers) een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze vragen wij voor je aan en kosten worden vergoed.

Gepubliceerd op: donderdag 11 oktober 2018

Van half september tot begin oktober hebben zeven leerlingen van het Bonhoeffer College een intensieve training ‘Taal voor het leven’ gevolgd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 3 oktober ontvingen zij uit handen van wethouder Ron de Haan een certificaat. Het project Taalmaatjes is een samenwerking van Taalhuis Castricum, Bonhoeffer College en de landelijke stichting Lezen & Schrijven, opgericht door Prinses Laurentien en bedoeld om laaggeletterdheid in Nederland terug te dringen.

Primeur Taalmaatjes op het Bonhoeffer College

Het is voor het eerst in Nederland dat jonge mensen worden opgeleid als Taalmaatje. De wethouder was dan ook verheugd dat de gemeente Castricum deze primeur heeft.
Ook rector mevrouw Marga Nievelstein was trots op de zeven leerlingen. Ze hoopt dat ze een voorbeeld zijn voor andere leerlingen om ook Taalmaatje te worden. 
De zeven gecertificeerde leerlingen gaan binnenkort mensen begeleiden die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen, spreken of hun digitale vaardigheden willen verbeteren. 

Taalhuis Castricum

Mensen met een taalvraag kunnen vrijblijvend terecht bij Taalhuis Castricum in de bibliotheek (Geesterduinweg 1). Elke vrijdag is er een inloopspreekuur. Bij het adviesgesprek wordt gekeken waar behoefte aan is en welke (gratis) ondersteuning of activiteit daar het beste bijpast. Tijd: 11.00-12.00 uur. Ook kan men mailen naar