Leren, delen en creëren

Resultaten 1 - 5 van 50

Gepubliceerd op: dinsdag 16 april 2019

Op 18 november aanstaande, de verjaardag van Joost Zwagerman (1963-2015), zal de Joost Zwagerman Essayprijs worden uitgereikt. Deze prijs is een initiatief van de Van Bijleveltstichting en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, uitgevoerd in samenwerking met de erven van Joost Zwagerman. De uitreiking vindt plaats in Alkmaar, waar die dag ook de Joost Zwagerman Lezing zal worden uitgesproken. 

De prijs van € 7500 is bedoeld voor ‘aanstormend talent’: schrijvers die nog geen essay in boekvorm hebben gepubliceerd en geen vaste positie hebben in de media. 

Het onderwerp van het essay – één inzending per persoon - is geheel vrij, de aanpak ook. Wetenschappelijke artikelen, onderzoeksverslagen en scripties worden niet als essays beschouwd, verhalend proza evenmin. Het maximum aantal woorden is 3000. Het essay moet onder eigen naam geschreven zijn, in het Nederlands. Zie voor het reglement www.mdnl.nl 

De inzendingstermijn sluit op 31 juli 2019. De jury – Barber van de Pol, Manon Uphoff, Merlijn Olnon en Aleid Truijens (voorzitter) - kiest zes essays die in aanmerking komen voor de prijs en maakt deze shortlist zes weken voor de uitreiking bekend. De genomineerde essays zullen online worden gepubliceerd op www.mdnl.nl.Vervolgens kiest de jury één winnaar. De jury zal zich inspannen om het winnende essay geplaatst te krijgen in een toonaangevend medium. 

Inzendingen kunnen worden gemaild, als word-document of pdf, naar . Belangrijk: zet uw eigen naam in de bestandsnaam én in het document zelf.

Op woensdag 15 mei is er de jaarlijkse Netwerkwerkbijeenkomst Open Boek voor leerkrachten en leesbevorderaars. Deze keer geeft Schoolschrijver Anna van Praag een training waarin leesbevordering gecombineerd wordt met creatief schrijven. 

Aanmelden kan nog tot en met woensdag 17 april: mail hiervoor naar  onder vermelding van: Netwerkbijeenkomst Open Boek, je naam en schoolnaam. Wees er snel bij want vol=vol.

Over de training

Tijdens de training laat Schoolschrijver Anna van Praag je als geen ander ervaren:

  • Hoe je van leerlingen enthousiaste schrijvers maakt;
  • Hoe je van leerlingen nieuwsgierige lezers maakt en aanzet tot lezen;
  • Hoe je met kinderen een verdiepend gesprek aangaat over verhalen;
  • Hoe je het leesklimaat in de klas en op school verbetert

Het gaf nieuwe ideeën, maar vond het vooral toegevoegde waarde voor mijn eigen creatieve ontwikkeling die ik juist weer kan inzetten in mijn lessen. - Deelnemer

 

De kinderboekenauteur heeft als Schoolschrijver ervaring in het basisonderwijs. De training is ontwikkeld vanuit de praktijk en de opdrachten zijn in de praktijk getoetst.

 

Hopelijk tot woensdag 15 mei om 15.00 uur in Bibliotheek Alkmaar Centrum!

Netwerkbijeenkomst Open Boek | Woensdag 15 mei | 15.00 - 16.30 uur, inloop vanaf 14.50 uur | Bibliotheek Alkmaar Centrum | De bijeenkomst is gratis te bezoeken.

Gepubliceerd op: donderdag 28 maart 2019

Bibliotheek Kennemerwaard heeft van de gemeente Alkmaar subsidie ontvangen om bij een aantal scholen extra ondersteuning te bieden bij het onderwijs. Op al deze scholen is wekelijks een bibliotheekconsulent aanwezig. In overleg met school zetten deze consulenten zich in voor de leerlingen, de leerkrachten en de ouders op het gebied van taal en mediawijsheid. Met name het leesplezier is een belangrijk onderdeel van het werk.

 

Op donderdag 28 maart brachten de raadsleden Gijsbert Van Iterson Scholten (PvdA) en Arie Epskamp (Senioren Partij Alkmaar) een bezoek aan basisschool De Vlieger. Ook Jan Zijp, directeur van de stichting Ronduit (met 18 locaties voor openbaar onderwijs in Alkmaar), was aanwezig. Zij konden meemaken  hoe de leerlingen van groep 7 en 8 mee deden aan een programmeercircuit . Leesconsulent Femke Hofstede en adjunct directeur Swinkels lieten leerlingen kennis maken met de beginselen van programmeren en robotica. Daarnaast maakten deze leerlingen spelenderwijs kennis met belangrijke vaardigheden als samenwerken, problemen leren oplossen, creatief zijn en computational thinking. Al doende werkten zij ook nog aan het verrijken van hun Nederlandse taal.

 

Na afloop van de les complimenteerde PvdA raadslid Iterson Scholten de samenwerking tussen de bibliotheek en school met het een berichtje op Facebook: “Heel leuk om te zien hoe de leerlingen van groep 7, eigenlijk zonder enige instructie, gewoon aan de gang gaan met allerlei verschillende fantastisch leuke programmeerspeeltjes. En binnen een paar minuten door hebben hoe het werkt en wat je er nog meer mee kan”.

 

De Bibliotheek op School

De Bibliotheek op school is een intensieve meerjarige samenwerking tussen basisscholen en de bibliotheek. Doordat de bibliotheek en de scholen hun krachten bundelen en elkaars expertise en bewezen programma’s benutten, werken ze samen aan verbetering van onderwijsresultaten op het gebied van lees- en taalvaardigheid en informatie- en mediavaardigheden. Door deze vaardigheden op jonge leeftijd te versterken, gaan bibliotheek en scholen de strijd aan tegen laaggeletterdheid. Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en behalen daardoor betere schoolresultaten. Lezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Ook de gemeente Alkmaar onderschrijft het belang van een goede taal- en leesvaardigheid.

Gepubliceerd op: donderdag 28 februari 2019

Vooroordelen: iedereen heeft er wel eens mee te maken. Maar juist als je met elkaar in gesprek gaat en eerlijk bent, ontvang je veel begrip en ontstaan er mooie ontmoetingen. We willen verder kijken dan alleen de buitenkant. Daarom hebben ’t Baeken en Bibliotheek Kennemerwaard een mooi project ontwikkeld: Boek op bezoek.

 

Vooroordelen bespreekbaar maken

In februari gaat in groep  5 van basisschool ’t Baeken in Alkmaar het project ‘Boek op bezoek’ van start.  Tijdens een eerste voorbereidende les gaan de leerlingen in gesprek met elkaar over allerlei verschillen tussen mensen onderling. Zij kijken naar foto’s van oude mensen, baby’s, zieke mensen en mensen uit andere culturen. De leerlingen maken daar een collage van.

 

Ontmoeting met een levend boek

De eerste les is de voorbereiding op een ontmoeting, dinsdag 12 maart op school, met Rosanne Botman. Volgens Rosanne is het hebben van een handicap nog vaak  taboe. Daarover gaat zij met de leerlingen in gesprek. De leerlingen mogen haar allerlei vragen stellen. Door hard te werken en positief in het leven te staan, hoef je je niet te laten beperken vindt Rosanne. Zij laat dit ook zien in haar vlogs.

 

Wat vinden wij nu?
Met een derde les sluiten de leerlingen het project af op woensdag 27 maart. Deze les gaat het over wat zij hebben geleerd. Hebben de gesprekken met elkaar en de ontmoeting met Rosanne er voor gezorgd dat onze ideeën zijn veranderd? In de media wordt namelijk al gauw  een eenzijdig beeld van mensen getoond. Er ontstaat bijvoorbeeld snel een beeld dat iemand met een beperking zielig is.

 

De makers

Het project is ontwikkeld door Erna Spoelstra, leerkracht op ’t Baeken, Anna Stegmeijer, Mieke Vis en Rita Smedinga, werkzaam bij bibliotheek Kennemerwaard. De makers hopen van harte dat het project succesvol gaat verlopen en het ook aangeboden kan worden aan andere  geïnteresseerde scholen.

 

Meer informatie

Meer informatie over het project “Boek op bezoek” is verkrijgbaar bij Rita Smedinga, accountmanager jeugd en jongeren bij Bibliotheek Kennemerwaard. Zij is te bereiken op het emailadres:

Gepubliceerd op: maandag 25 februari 2019

Op de landelijke bibliotheek innovatiebijeenkomst van 14 februari, ontving Bibliotheek Kennemerwaard een aanmoedigingsprijs van € 10.000,- en de status proeftuin voor het project Creatieve Universiteit Alkmaar (CUA). De prijs is een waardering voor ambitieuze bibliotheekexperimenten in het land. De vakjury ziet CUA als een voorbeeld voor de nieuwe rol van de bibliotheek in het verbinden van mensen en kennis rondom maatschappelijk waardevolle ideeën en initiatieven. Het aanmoedigingsbedrag gaat onder andere besteed worden aan uitbreiding van de workshops en de werving van deelnemers.

Creatieve Universiteit Alkmaar (CUA)

CUA is gericht op professionals en gaat over het opdoen van praktische kennis in de eigen stad en regio om maatschappelijke of culturele initiatieven of projecten van de grond te krijgen of een zetje in de rug te geven.

En die kennis is volop aanwezig in de stad en de regio. De kunst is om deze te vinden. De bibliotheek zoekt samen met haar partners Artiance Centrum voor de Kunsten en co-workingspace Het Nieuwe Warenhuis naar zelfstandige, creatieve ondernemers en ook specialisten binnen de eigen organisaties die graag hun kennis, vaardigheden en netwerken delen. Met hen wordt onder de naam Creatieve Universiteit Alkmaar een serie van workshops en colleges georganiseerd. Deze zijn gericht op specialisten van maatschappelijke en culturele organisaties, zelfstandig ondernemers en ook inwoners die een leuk idee hebben of al actief zijn met het realiseren van een project of initiatief. 

Thema’s Creatieve Universiteit Alkmaar

De thema’s voor de workshops en colleges variëren per seizoen. De huidige serie gaat onder andere over cultureel ondernemerschap, fondsenwerving, het schrijven van wervende teksten, zakelijk tekenen, het ontwikkelen van projectplannen, creatief ondernemen en klantsegmentatie.

De eerstvolgende workshop op 5 maart gaat over ‘Strategisch Netwerken’ en wordt gegeven door Erna Winters (directeur Bibliotheek Kennemerwaard) en Rob Bangert (directeur Artiance). Inschrijven kan via de website www.creatieveuniversiteitalkmaar.nl ​ 

Creatieve Universiteit Alkmaar is een initiatief van Bibliotheek Kennemerwaard in samenwerking met Artiance Centrum voor de Kunsten en Co-workingspace Het Nieuwe Warenhuis