Nieuws

‘Veilig Puberen’ en ‘Health Podium’ voor een gezonder Alkmaar

‘Veilig Puberen’ en ‘Health Podium’ voor een gezonder Alkmaar

Goed nieuws! Dankzij de financiëlebijdrage van het Alkmaars Preventieakkoord kunnen wij de projecten ‘Veilig Puberen’ en het ‘Health Podium’ gaan organiseren in de gemeente Alkmaar. Hiermee draagt Bibliotheek Kennemerwaardbij aan het behalen van de doelen van 'Agenda Alkmaar Gezond’. 

 

Wat is het Alkmaars Preventieakkoord?

Het Alkmaars Preventieakkoord heeft als doel om het Nationaal Preventieakkoord te vertalen naar de lokale situatie van Alkmaar. De aandacht ligt op het terugdringen van problematisch alcoholgebruik, roken en overgewicht. In feite is het doel, en dat wordt mede ingegeven door de ‘Agenda Alkmaar Gezond 2021-2024’, echter om de leefstijl van de inwoners positief te beïnvloeden en gezondheidsachterstanden te verminderen.

Veilig Puberen in Alkmaar

Met de financiële bijdrage van het Alkmaars Preventieakkoord (en een bijdrage van het onderwijs) kunnen we 10 brugklassen in het Voortgezet Onderwijs in Alkmaar bedienen met het programma Veilig Puberen.Bij dit programma staat het geven van voorlichting over veilig gebruik van media en het stellen van grenzen en weerbaarheid van de jongeren centraal. Meer informatie over Veilig Puberen, bekijk je hier > Meer informartie: Veilig Puberen  

foto VeiligPuberen

Health Podium in Alkmaarse bibliotheken

Het Health Podium is een podium voor organisaties die iets betekenen voor een ander op het gebied van gezond leven. Dit podium geeft inwoners van Alkmaar op een laagdrempelige manier toegang tot de juiste informatie over een gezonde leefstijl. Met regie over de eigen gezondheid, kan iedere Alkmaarder - op een voor hen passende manier - vormgeven aan een gezonde levensstijl. Organisaties geven tijdens diverse momenten in de bibliotheken in Alkmaar informatie over hun diensten en/of producten/projecten. Het uiteindelijke doel is dat hierdoor een gezondheidsbeweging tot stand komt bij de bezoekers van het Health Podium. Het is de eerste aanzet om mensen te bereiken en te overtuigen dat ze iets moeten/kunnen doen om gezonder en gelukkiger te kunnen leven.

Deelnemen aan het Health Podium 

Wil jij iets betekenen of wil je je aansluiten bij het Health Podium? Neem voor meer informatie contact op met projectleider Marja Scheltis –  . Houd de agenda in de gaten voor de data van het Health Podium: www.bknw.nl/agenda

foto Health Podium

 

Doelen ‘Agenda Alkmaar Gezond 2021-2024’ 

Het Alkmaars Preventieakkoord heeft als doel om een krachtige bijdrage te leveren aan de realisering van de ambities en de missie van het Nationaal Preventieakkoord én de Agenda Alkmaar Gezond 2021-2024. De nationale ambities zijn geïntegreerd in de Agenda Alkmaar Gezond 2021-2024. Het Alkmaars Preventieakkoord sluit derhalve aan bij de Alkmaarse ambities: 

1. Gezond, veilig en kansrijk opgroeien  
2. Alkmaarders staan positief in het leven  
3. Alkmaarders eten en drinken gezonder  
4. Alkmaarders bewegen voldoende  
5. Alkmaarders gebruiken minder alcohol en drugs  
6. Alkmaarders roken minder

Lees hier meer over het Alkmaars Preventieakkoord: alkmaarspreventieakkoord.nl/