Nieuws

Subsidie van RPA-NHN zorgt voor start project Op eigen benen

Subsidie van RPA-NHN zorgt voor start project Op eigen benen

Bibliotheek Kennemerwaard wil door middel van het project Op Eigen Benen aansluiten bij de belevingswereld van jongeren en van daaruit werken aan bewustwording rondom (digi) taal en rekenvaardigheden. Vanuit die bewustwording ontstaat regie over het eigen leerproces en de noodzaak dat werken aan digi-, taal-, en rekenvaardigheden belangrijk is om op eigen benen te staan.

Om dit project te kunnen realiseren is subsidie aangevraagd. Onlangs hebben wij te horen gekregen dat wij met dit project van start kunnen! Daar zijn we RPA-nhn (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid) uiteraard zeer dankbaar voor.

Project Op Eigen Benen

Op eigen benen staan...wie wil dat nu niet? Iedere jongere die wij spreken kijkt er naar uit.
Toch is het niet voor iedere jongere even makkelijk. Want wat nu als je in een gezin/omgeving opgroeit waar het helemaal niet vanzelfsprekend is dat je een DigiD aanvraagt om zorgtoeslag te regelen of je in te schrijven bij de woningbouwvereniging? Samen met collega's van MET Welzijn, het Horizon college, Halte Werk en Wonen Plus Welzijn kwamen wij tot de conclusie dat de (digi)taal en reken vaardigheden van jongeren die bijvoorbeeld een MBO 1 of 2 opleiding volgen en niet bekend zijn binnen het hulpverleningscircuit, tekortschieten om zonder problemen op eigen benen te staan. We besloten met elkaar de handen in een te slaan.


Met het project Op Eigen Benen Staan zoeken we activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren om de vaardigheden die nodig zijn te leren.
Op Eigen Benen Staan is meer dan alleen de vaardigheden die nodig zijn leren. Het gaat ook over verantwoordelijkheid voor je eigen leven nemen en welke rol je in de maatschappij wilt spelen. Het project bestaat uit 4 workshops:

Op Eigen Benen bevat meer dan alleen de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen leren. Het gaat ook over verantwoordelijkheid voor je eigen leven nemen en welke rol je in de maatschappij wilt spelen. Het project bestaat uit 4 workshops:

  • Werk & solliciteren;
  • Geld en budgetteren;
  • Digitale overheid;
  • Empowerment.

Op dit moment zijn we workshops aan het ontwikkelen. De workshops starten dit jaar nog.