Nieuws

Blij met stimuleringsgelden van Kunst van Lezen

Kunt van Lezen

Binnen het actieprogramma Tel mee met Taal 2020-2024 stelt Kunst van Lezen voor het schooljaar 2021-2022 stimuleringsgelden ter beschikking aan bibliotheken. Met grote vreugde kunnen wij vertellen dat wij hiervan gebruik mogen maken! Hierdoor kunnen we onze dienstverlening van De Bibliotheek op School uitbreiden naar Clusius Heerhugowaard, Clusius Alkmaar, Horizon college Alkmaar en twee basisscholen in ons werkgebied. Op die manier werken wij aan meer (voor)leesplezier en een grotere taalvaardigheid binnen ons werkgebied.

Namens deze weg bedanken wij Kunst van Lezen voor het beschikbaar stellen van deze stimuleringsgelden.

Over Kunst van Lezen

BoekStart, de Bibliotheek op school en een landelijk dekkende voorziening van leesbevorderingsnetwerken zijn de drie programmalijnen die samen bekend staan onder de noemer Kunst van Lezen. Dit door OCW geïnitieerde leesbevorderingsprogramma bestaat sinds 2008 en loopt tot en met 2024.

> Lees meer over Kunst van Lezen