Direct naar de inhoud

Nieuws

Online Escape game: Help ons de boeken te redden!

De plaag van de boekenwurm

Leesoffensief Noord-Holland lanceert een uitdagende online escape game voor kinderen van de middenbouw van de basisschool. De kinderen gaan hierin op zoek naar een oplossing om het uitsterven van boeken tegen te gaan. Aan de start van de game wordt duidelijk dat we te maken hebben met een enorme plaag van Boekenwormen. Dit komt doordat boeken te weinig worden opengeslagen en gelezen. Dit is natuurlijk een ramp voor alle papieren boeken in Nederland! Aan de kinderen wordt gevraagd of zij willen meezoeken naar een oplossing. Hebben zij het juiste antwoord gevonden? Dan maken zij kans op een leuke prijs.

De game is te spelen via www.bknw.nl/leesoffensiefnh.

 

Leesmotivatie vergroten

Uit onderzoek van de zogeheten PISA-studie, blijkt dat de leesvaardigheid van leerlingen afneemt. Inmiddels betekent dit dat één op de vijf jongeren ‘laaggeletterd’ dreigt te worden. Dit mag en kan niet gebeuren. Vanuit deze gedachte zijn verschillende partijen bij elkaar gekomen met als doel de leesmotivatie bij kinderen en jongeren te vergroten. Want lezen is leuk, mits je het juiste boek in handen hebt.  Door het spelen van de online escape game komen de deelnemers in aanraking met verschillende soorten boeken. Want in aanraking komen met een diversiteit aan boeken is essentieel om te ontdekken dat er voor iedereen een boek te vinden is.

De online escape game is een eerste uitkomst uit de samenwerking tussen verschillende partners die betrokken zijn bij alles wat met lezen te maken heeft in de regio Noord-Holland. De escape room is een pilot. Na deze pilot kunt u meer acties van ons verwachten. Wij gaan voor gemotiveerde lezers!

Het Leesoffensief Noord-Holland

Er zijn in alle sectoren goede voorbeelden van instanties die het lezen bij jongeren stimuleren. Maar meestal zijn de inspanningen op dit terrein niet intensief en systematisch genoeg. Er wordt gepleit voor een offensief om de motivatie van kinderen en jongeren voor het lezen te stimuleren. Niet alleen leraren en onderwijsassistenten moeten daarbij betrokken worden, maar ook ouders, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, schoolmediathecarissen, bibliotheekmedewerkers, docenten van de Pabo en nascholers. Een krachtige samenwerking tussen deze actoren is nodig, waarbij ook de rijksoverheid een belangrijke faciliterende en verbindende rol heeft.

Dit is de reden waarom wij de samenwerking hebben gezocht om een start te maken met het Leesoffensief Noord- Holland.

Leesoffensief Noord-Holland is een initiatief van De Activiteit en Bibliotheek Kennemerwaard in samenwerking met boekhandel Plukker, Stumpel, docenten van Pabo Inholland en leerkrachten van de onderwijs organisatie SAKS.