Direct naar de inhoud

Nieuws

Bibliotheek Kennemerwaard en Clusius College gaan voor samenwerking

samenwerking clusius college

Op maandag 25 januari is een samenwerkingsovereenkomst tussen het Clusius College en Bibliotheek Kennemerwaard ondertekend door Erna Winters (directeur Bibliotheek Kennemerwaard) en Wim van Reenen (vestigingsdirecteur Clusius College Alkmaar). De bibliotheek en het Clusius College zetten in op leesplezier en projecten met een link naar lezen. Dit wordt bereikt door onder andere de inzet van een leesconsulent van de bibliotheek op het Clusius College.

Inzetten op Leesplezier

Bij de Bibliotheek op School MBO (dBos) wordt ingezet op het ontwikkelen van een leescultuur op het Clusius College. We bereiken dit door middel van een duurzame samenwerking. De stichting Kunst van Lezen heeft een subsidie beschikbaar gesteld. Die wordt gebruikt voor het creëren van een leesomgeving op school. Een leesconsulent van de bibliotheek ondersteunt het docententeam met deskundigheidsbevordering op gebied van leesmotivatie en leesplezier. Er worden activiteiten georganiseerd met leerlingen en er wordt ingezet op vrij lezen. Leerlingen van het Clusius College worden actief betrokken bij het samenstellen van een collectie boeken en tijdschriften die aansluit bij hun interesses.

Aansprekende projecten

De leesconsulent gaat actief met de leerlingen aan de slag met aantrekkelijke werkvormen en aansprekende projecten die een link hebben met lezen. Eén van die projecten is het burgerschapsprogramma rondom Anne Frank. Het project Ondergedoken als Anne Frank. De lessen bestaan uit een film in combinatie met lesbrieven gebaseerd op het boek ‘Ondergedoken als Anne Frank: verhalen van Joodse kinderen in de Tweede Wereldoorlog’ van Marcel Prins en Peter Henk Steenhuis.

De Bibliotheek op School

De Bibliotheek op school is een intensieve samenwerking tussen scholen en de bibliotheek. Doordat de bibliotheek en de scholen hun krachten bundelen en elkaars expertise en bewezen programma’s benutten, werken ze samen aan aantoonbare verbetering van onderwijsresultaten op het gebied van lees- en taalvaardigheid en informatie- en mediavaardigheden. Door deze vaardigheden te versterken, gaan bibliotheek en scholen de strijd aan tegen laaggeletterdheid en dragen zo bij aan de mediawijsheid van burgers. Jongeren die plezier hebben in lezen, lezen meer en behalen daardoor betere schoolresultaten. Vrij lezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven.

Lees hier meer over de Bibliotheek op School voor het voortgezet onderwijs