Nieuws

Kunst en Cultuur in Bergen - Digitale gespreksavond op 15 december

meepraten

Kunst en cultuur behoren tot de kernfuncties van de bibliotheek. Daarom attenderen we je graag op de online gespreksavond van de gemeente Bergen over dit onderwerp. De gemeente Bergen gaat een nieuwe Kunst&Cultuurnota en een erfgoednota opstellen. Daarvoor wil de gemeente ook graag de mening en kennis van de inwoners horen. De afgelopen periode stond een enquête online, die maar liefst 213 reacties heeft opgeleverd.


Wat vind jij dat we moeten behouden? En wat moeten we vernieuwen als het gaat om kunst, cultuur en erfgoed? Deze en andere vragen kregen deelnemers aan de enquête voorgeschoteld. De resultaten worden besproken op de gesprekavond op 15 december en uiteindelijk ook gedeeld met alle invullers.

Digitale gespreksavond

Omdat sommige onderwerpen zich beter lenen voor een gesprek, organiseert de gemeente Bergen op 15 december 's avonds een verdiepende online bijeenkomst. Alle informatie voor deze bijeenkomst, inclusief relevante visies van de betrokken partijen, vind je op de website www.ikdenkmeeoverbergen.nl. Je kunt je voor deze avond aanmelden door een e-mail te sturen naar . Na je aanmelding ontvang je het tijdstip en de directe link naar de online sessie.