Nieuws

Bouw mee aan kunst&cultuurnota en erfgoednota van de gemeente Bergen en vul de inwonersenquête in

Praat mee / Denk mee

Kunst en cultuur behoren tot de kernfuncties van de bibliotheek. Daarom attenderen we je graag op de inwonersenquête van de gemeente Bergen. De gemeente Bergen gaat een nieuwe Kunst&Cultuurnota en een erfgoednota opstellen. Daarvoor wil de gemeente ook graag de mening en kennis van de inwoners horen. Wat vind jij belangrijk  als het gaat om kunst, cultuur en erfgoed in de gemeente Bergen? Wat moet behouden blijven en wat moet vernieuwd worden? Deze en andere vragen staan van vrijdag 20 november tot en met 4 december op het digitale participatieplatform www.ikdenkmeeoverbergen.nl. De gemeente Bergen organiseert op 15 december ook een digitale gespreksavond.

Nota’s bevatten verschillende bouwstenen

Voor het nieuwe Kunst&Cultuurbeleid gebruikt de gemeente niet alleen de input van inwoners. De oude cultuurnota wordt geëvalueerd en de gemeente kijkt of de doelen die daarin zijn gesteld zijn behaald. Ook heeft de gemeente het Bergens Cultureel Platform, waarin ook de Bibliotheek Kennemerwaard vertegenwoordigd is, gevraagd om een visie op cultuur te geven. Deze visie is inmiddels geschreven. Ten slotte heeft de raad in het coalitieakkoord de kaders voor het nieuwe cultuurbeleid aangegeven. Al deze bouwstenen samen dienen als vertrekpunt voor de nieuwe nota.

Kunst en cultuur in de bibliotheek

Bij Bibliotheek Kennemerwaard draait het allang niet meer alleen maar om boeken. Kunst en cultuur is één van kernfuncties van de bibliotheek. Daarom organiseert de bibliotheek ook op dit gebied veel activiteiten. Op de website van de Koninklijke Bibliotheek staat een interessant artikel met de titel Kunst en cultuur in de bibliotheek. Daarnaast is de bibliotheek een plek om te leren en is het een ontmoetingsplaats voor lokale organisaties en initiatieven. Ook dragen veel bibliotheken met succes bij aan de bestrijding van laaggeletterdheid en het aanleren van (digitale) basisvaardigheden.

Naar de inwonersenquête

Vul hier de enquête in op het digitale participatieplatform van de gemeente Bergen.

Naar de enquête


Cultureel Bergen 

Bekijk hier de promo van Cultureel Bergen: