Direct naar de inhoud

Nieuws

Jaarverslag 2019

Erna Winters

“Het wordt nooit meer rustig in de bibliotheek!” Het is een gevleugelde uitspraak in onze organisatie. En 2019 bewees op alle fronten dat dat klopt. Natuurlijk stond de bibliotheek ook afgelopen jaar weer bol van de activiteiten. Zowel in als buiten de vestigingen.

Op meer dan tachtig locaties in ons werkgebied wordt elke week gewerkt aan taal- en leesbevordering. Dat gebeurt via de Bibliotheek op School en via BoekStart in de kinderopvang. Daarnaast bieden we ondersteuning op veel scholen in het voortgezet onderwijs, in de vorm van projecten rondom profielwerkstukken, informatievaardigheden en mediawijsheid. 

De taalhuizen bloeien en groeien en bereiken met innovatieve projecten steeds meer laaggeletterden. Verder ontvangen onze vestigingen nog steeds een grote stroom aan bezoekers voor het lenen van boeken, het lezen van een krant of een tijdschrift of voor het bijwonen van een lezing of andere activiteit.

Naast de drukte rondom activiteiten voor de inwoners van onze vier gemeenten, was 2019 ook een roerig jaar voor de interne organisatie. Maar hierover meer in het hoofdstuk Organisatie.

Eén blik op de inhoud van dit jaarverslag laat in elk geval al zien dat Bibliotheek Kennemerwaard volop in beweging is. We hopen van harte dat het lezen van dit jaarverslag voor net zoveel inspiratie zorgt als wij hadden bij het uitvoeren van ons werk.

Ik weet zeker dat ik ook spreek namens onze medewerkers als ik zeg dat het de dagelijkse contacten zijn, met onze bezoekers, met de kinderen, de jongeren, de volwassenen en de ouderen, die ons voortdurend inspireren om de bibliotheek in het hart van de samenleving te plaatsen. Op alle mogelijke manieren. Als een plek waar je niets hoeft en veel mag. Met medewerkers die je uitdagen en uitnodigen en die je een vonk van inspiratie geven om te blijven leren en je te blijven ontwikkelen.

 

Erna Winters
Directeur Bibliotheek Kennemerwaard

 

Lees hier ons jaarverslag 2019