Nieuws

Meepraten over het bibliotheekwerk in de Egmonden?

De bibliotheek in Egmond is sinds 2016 gehuisvest in de Prins Hendrik Stichting in Egmond aan Zee. Door de veranderende dienstverlening van de bibliotheek en veranderende koers van De Zorgcirkel t.a.v. de bewoners in de Prins Hendrik Stichting, heroriënteert de bibliotheek zich op haar rol en wil de bibliotheek nadrukkelijk in alle drie de kernen van Egmond actief zijn. 

Verandering bibliotheekwerk

De dienstverlening van de bibliotheek verandert naar kennis delen door mensen samen te brengen, en activiteiten te organiseren. De focus wordt steeds meer verlegd naar het tot stand brengen van verbinding tussen mensen en informatie maar ook tussen mensen onderling binnen de gemeenschap.

Op dit moment bereiken we kinderen van 4 – 12 jaar via de basisschool. Elke basisschool heeft in Egmond en leesconsulent die het lezen stimuleert en er is een collectie waar de kinderen gebruik van kunnen maken. Omdat het belangrijk is om al zo vroeg mogelijk de taalontwikkeling te stimuleren wordt de dienstverlening aan kinderen van 0 – 4 jaar uitgebreid. Onlangs is vanuit de bibliotheek een BoekStartcoach op het consultatiebureau gestart om ouders en verzorgers van jonge kinderen te adviseren en te ondersteunen op het gebied van taal en geschikte boeken.

Verandering Prins Hendrik Stichting

De Prins Hendrik Stichting gaat zich in navolging van het landelijk beleid omvormen van huisvesting voor (hoog)bejaarden naar een (verpleeg)huis voor bewoners met dementie. Het wordt een verpleeghuis maar wel een verpleeghuis 2.0. Een huis met maximale vrijheid voor de bewoners.

Bezoekers kunnen het verpleeghuis ervaren als een institutionele setting en dat knelt met de publieke functie van de bibliotheek. Ook de veranderende behoefte van de bewoners van de Prins Hendrik Stichting (minder gebruikmaken van de bibliotheek) is een reden om te onderzoeken of een andere plek logischer is voor een bibliotheekvestiging.

Drie kernen in Egmond

Voor de verbinding met de inwoners en het uitvoeren van activiteiten is het belangrijk om als bibliotheek in de buurt te zijn. Daarom onderzoekt de bibliotheek de mogelijkheden binnen de drie kernen. Het is een kans om de dienstverlening meer af te stemmen op de behoeften van de bewoners van Egmond. Bibliotheek Kennemerwaard wil zoveel mogelijk inwoners uit Egmond Aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef betrekken bij activiteiten die de bibliotheek organiseert.

Meepraten over het bibliotheekwerk

Waar bent u in geïnteresseerd, waarover wilt u meer weten of wat zou u willen leren? Dat is de vraag die wij graag aan u persoonlijk stellen. We proberen zoveel mogelijk mensen die 65 jaar of ouder zijn en geen lid of bezoeker van de bibliotheek zijn, hierbij te betrekken. Ons doel is om met uw hulp tot een beter en aantrekkelijker aanbod van activiteiten te komen. Meld u zich aan voor één van de gesprekken, dan kunt u (als dank) gratis deelnemen aan een activiteit naar keuze die Bibliotheek Kennemerwaard organiseert. 

Wilt u meepraten over het bibliotheekwerk in de Egmonden? Dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze klantenservice telefoon 072 – 515 66 44 of om een mail te sturen naar . De bijeenkomsten vinden in het najaar plaats. Binnenkort komt hierover meer informatie op onze website.