Leren, delen en creëren

Ondersteuning voor docenten

Digidoe – Online leerprogramma voor docenten

Digidoe.online is een online omgeving waarin docenten uit het VO zelfstandig en inhoudelijk kennismaken met 10 onderwerpen en diensten gerelateerd aan mediawijsheid en sociale media voor en door jongeren. Docenten starten met deze cursus tijdens een startbijeenkomst, waar wordt uitgelegd hoe zij kunnen inloggen op de site om de ‘Dingen’ te doorlopen. Er wordt kennis gemaakt met de trainer die op afstand meekijkt en reageert op de reacties op de ontdekoefeningen.

De cursus Digidoe bestaat uit 10 digitale lessen en 2 fysieke bijeenkomsten. Op een afgeschermde website staan de verschillende oefeningen overzichtelijk gepresenteerd. Ieder onderwerp bevat een inleidende tekst, een beknopte uitleg, verdiepingsstof (inclusief links naar websites en publicaties) en een aantal ontdekoefeningen. De cursist gaat aan de hand van deze informatie met het onderwerp aan de slag en ontdekt zelfstandig de genoemde websites en diensten.

Zodra een oefening is voltooid, schrijft de cursist in het reactieveld onder de tekst kort wat de bevindingen zijn en hoe de nieuw opgedane kennis direct in de (onderwijs)praktijk kan worden toegepast. Waar nodig en gewenst reageert de trainer op je reactie.

Na afloop van de 10 Dingen vindt een eindbijeenkomst plaats als afsluiting van de training. Wat zijn de ervaringen van de cursist en de groep en hoe kan het geleerde wordt ingezet in de praktijk? Tijdens deze bijeenkomst ontvangt de cursist het Certificaat Digidoe Online.

Ouderavond

Aangezien het gebruik van sociale media en hoe jongeren hiermee omgaan niet alleen op school plaatsvindt maar ook thuis, is het belangrijk om de ouders hierbij te betrekken en te informeren. Jongeren zijn tegenwoordig altijd en overal online en ze hebben door de komst van de smartphone en tablets 100% privacy. Vroeger stond de PC in de woonkamer en zag je waar je kind mee bezig was. Tegenwoordig zijn zij overal en altijd online en in contact met vrienden.

Tijdens een ouderavond geeft de bibliotheek informatie over hoe jongeren omgaan met media en nieuwe digitale ontwikkelingen. Er wordt zowel ingegaan op de positieve kanten als de gevaren, ook wordt uitgelegd hoe je als ouder omgaat met media en het internetgebruik van jongeren.