Leren, delen en creëren

De Bibliotheek op School (dBoS)

dBos 21st century skills

Met de Bibliotheek op school (dBos) ga je een intensieve, structurele samenwerking aan met Bibliotheek kennemerwaard op het gebied van leesbevordering en/of digitale geletterdheid. Afhankelijk van de vraag wordt er een geschikte consulent gekoppeld aan de school. Wekelijks komt de consulent bij jou op school om op maat dienstverlening te leveren. Dit kunnen activiteiten in de klas zijn, maar ook ondersteuning en scholing van het team, aanpassen van de schoolomgeving, bereiken van ouders en het maken van een leerlijn zijn mogelijk.

Door middel van het meetinstrument ‘de monitor’ worden de vorderingen en verbeterpunten op het gebied van leesbevordering en informatievaardigheden bijgehouden. Tevens wordt de schoolbibliotheek opgefrist en leveren wij aantrekkelijke boeken in bruikleen.

Onze consulenten ontwikkelen zich voortdurend en spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen waardoor er ook aandacht besteed kan worden aan bijvoorbeeld 21e eeuwse vaardigheden, duurzaamheid en filosoferen.

Inmiddels werken wij succesvol samen middels dit landelijke concept met zo’n 40 basisscholen in ons werkgebied.
Meer informatie kun je vinden op www.debibliotheekopschool.nl

Voor een vrijblijvend gesprek over de Bibliotheek op jullie school, kun je contact met ons opnemen via

Bekijk hier onze tarieven.

 

'Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en behalen daardoor betere schoolresultaten.
Vrij lezen heeft een bewezen positief effect op de woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven."

dBos wij gaan voorlezen