Leren, delen en creëren

De Bibliotheek op School (dBoS)

dBos 21st century skillsWil je een intensieve, structurele samenwerking met Bibliotheek Kennemerwaard? Neem dan contact met ons op over de Bibliotheek op school (dBos). Met deze aanpak wordt de leescultuur ingebed in jouw schoolsituatie. Naast leesbevordering kan er ook gewerkt worden aan 21e eeuwse vaardigheden waarbij je moet denken aan de thema’s mediawijsheid, programmeren, burgerschap, filosoferen en duurzaamheid. Wekelijks komt de consulent bij jou op school om op maat dienstverlening te leveren. Dit kunnen activiteiten in de klas zijn, maar ook ondersteuning en scholing van het team, aanpassen van de schoolomgeving, bereiken van ouders en het maken van een leerlijn zijn. Door middel van het meetinstrument de monitor worden de vorderingen en verbeterpunten op het gebied van leesbevordering en informatievaardigheden bijgehouden. Tevens wordt de schoolbibliotheek opgefrist en leveren wij aantrekkelijke boeken in bruikleen.

Meer informatie over dit landelijke concept kun je vinden op www.debibliotheekopschool.nl

Voor een vrijblijvend gesprek over de Bibliotheek op jullie school, kun je contact met ons opnemen via

Tarieven & voorwaarden

 

'Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en behalen daardoor betere schoolresultaten.
Vrij lezen heeft een bewezen positief effect op de woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven."

dBos wij gaan voorlezen