Leren, delen en creëren

taalhuishhwvoor flyerTaal helpt je verder

Taal is overal om je heen. Veel zaken moet je via internet regelen.
Maar wat als je daar moeite mee hebt?
Dat geeft zorgen. Net als veel andere mensen loop je tegen problemen aan.
Blijf er niet mee zitten!
Kom langs bij het Taalhuis van Bibliotheek Kennemerwaard.

Wat is het Taalhuis?

Iedereen met een vraag over taal is welkom in het Taalhuis.
Je krijgt er informatie of advies over:

oefenen met een taalvrijwilliger taal- en computercursussenprogramma’s op de computer waar je zelf mee kan oefenen

Hoe werkt het?

Eerst is er een kennismakingsgesprek in het Taalhuis.
We kijken samen met jou wat je wilt gaan leren.
Het Taalhuis brengt je in contact met mensen die jou kunnen helpen.

Open Leercentrum en nog veel meer

In de bibliotheek is ook het Open Leercentrum.
Dit is een plek waar jij samen met een taalvrijwilliger kan gaan oefenen.
Naast het Open Leercentrum organiseert het Taalhuis andere activiteiten, programma’s en cursussen.

Is Taalhuis iets voor jou?

Wil je beter leren lezen en schrijven? Wil je beter spreken of luisteren?
Kom dan naar de Bibliotheek Kennemerwaard.
In de bibliotheek kan je bijvoorbeeld meedoen met het Taalcafé of de Taalkring.
Of kan je boeken en een makkelijke krant vinden.
Je vindt er ook heel veel programma's om zelf of met je taalmaatje op de computer te oefenen.

Je kan altijd komen, je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek.

Het Taalhuis is een samenwerkingsverband van meer dan 40 organisaties van het Bondgenootschap voor Geletterdheid Kennemerwaard en Stichting Lezen&Schrijven. Het doel is om met elkaar in te zetten op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid in de regio.