Leren, delen en creëren

BiebPanel onderzoek: Collectie en Informatiefunctie van de bibliotheek

Een onderzoek over de collectie en informatiefunctie van de bibliotheek. (juni 2016)

Dit onderzoek gaat in op de omvang en actualiteit van de collectie, de voorkeuren met betrekking tot de collectie, het reserveren van materialen en de informatiefunctie van de Bibliotheek.

Collectie

Panelleden van Bibliotheek Kennemerwaard hechten vooral belang aan spannende boeken, literaire romans en informatieve boeken. Een vijfde vindt het aanbod literaire romans en informatieve boeken te beperkt. De leden zijn tevreden over de actualiteit van de collectie. Naast de beschikbaarheid van actuele titels vinden veel panelleden een breed aanbod met ook oudere titels belangrijk.

Door middel van een (gratis) reservering zijn ook oudere titels en klassiekers uit andere vestigingen beschikbaar, deze kunt u vervolgens afhalen in uw eigen vestiging.

Reserveren

De meeste panelleden reserveren wel eens titels, in Kennemerwaard vaker dan in het totale Panel. Ze zijn hier erg tevreden over. De meerderheid is bereid twee weken of meer te wachten. Een aanzienlijke groep vindt dat de bibliotheek bij het online reserveren vanuit de catalogus niet duidelijk aangeeft hoe lang het ongeveer gaat duren.

Een aanduiding voor een wachttijd is haast niet mogelijk omdat een uitgeleend materiaal soms wel 6 weken bij een lid in huis blijft en een andere keer maar een week. Voor niet uitgeleende materialen zou dit wel mogelijk moeten zijn, wij gaan de mogelijkheden hiervoor onderzoeken. Het reserveren van titels blijft ook in 2017 een gratis services van Bibliotheek Kennemerwaard.

Informatiefunctie

Er bestaat veel behoefte aan toegang tot informatie via de bibliotheek, met name bij midden en hoger opgeleiden. Lager opgeleiden zijn vooral geïnteresseerd in gezondheid en vakantie & reizen. Het zoeken van informatie doen panelleden het liefste via de informatieve boeken en tijdschriften (vooral jongere leden) en door vragen te stellen aan medewerkers (vooral oudere panelleden en lager/midden opgeleiden). Digitale informatiebronnen zijn vooral interessant voor jongere leden en hoger opgeleiden.

Bibliotheek Kennemerwaard investeert in haar medewerkers door workshops en cursussen op verschillende gebieden aan te bieden aan haar medewerkers. Daarnaast gaan we meer bekendheid geven aan de databanken die voor leden gratis raadpleegbaar zijn.

Wilt u het voorgaande onderzoek nog eens terug lezen? Klanttevredenheid Bibliotheek Kennemerwaard