Website voorlezen

Leren, delen en creëren

Veilig puberen in Heerhugowaard

jongeren social mediaNaar aanleiding van signalen die bij het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn binnengekomen over jongeren die overlast veroorzaken, (digitaal) pesten, problematiek rond loverboys e.d. is dit project tot stand gekomen.

 De beleidsadviseur Jeugd van de gemeente heeft het initiatief genomen om een groep mensen bij elkaar te roepen (docenten, IB-ers, zorgcoördinatoren, jongerenwerkers, bibliotheek) om te gaan brainstormen over waar behoefte aan is om deze problematiek structureel aan te pakken. Er bleek vooral behoefte aan een doorgaande lijn van PO naar VO waarin aandacht is voor seksualiteit, wat mag wel/niet, digitale media.

 De bibliotheek is gevraagd om het aanbod te verzorgen met als thema Mediawijsheid, seksualiteit in de Media. Zowel voor het VO als voor de groepen 8 in het PO. In 2015/2016 verzorgt de bibliotheek in het VO op alle scholen lessen mediawijsheid voor brugklassen, een ouderavond rond seksualiteit en media, en een pilot op het Johannes Bosco met een MediaCoach van de bibliotheek op de school. Voor het PO zijn lessen ontwikkeld met als thema seksualiteit en media, deze worden aangeboden aan de groepen 8 van 13 basisscholen. Hieraan is een ouderavond in hetzelfde thema gekoppeld voor de ouders van de leerlingen in groep 8. Plan is om deze lessen volgend schooljaar uit te breiden naar de groepen 7 en om dan alle scholen in HHW te bedienen. Op deze manier willen we dat leerlingen van het PO meer bewust naar het VO gaan, waar de inhoud van deze lessen ook nog weer op een andere manier wordt herhaald in de lessen mediawijsheid die daar elk jaar gaan plaatsvinden. Zo ontstaat er een doorgaande lijn.