Leren, delen en creëren

Bij het klanttevredenheidsonderzoek zat een open vraag over wat u mogelijk mist in Bibliotheek Kennemerwaard. Een meerderheid gaf aan dat zij niets misten. Of zoals een respondent letterlijk schreef: 'Als ik iets nodig heb, vind ik het altijd. Is iets niet ter plekke aanwezig, dan wordt het aangevraagd, Wáár vind je nog deze dienstbaarheid? Het enige dat ik betreur is dat ik er te weinig kom en te weinig gebruik maak van zoveel!!!' Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Van de overige antwoorden betroffen de meeste aspecten van de collectie. Individuele wensen zijn allemaal bij de accountmanager collectie terecht gekomen die kijkt wat haalbaar is. Er is ook een aantal wensen met betrekking tot de collectie dat door meerdere klanten gedeeld werd. Daar willen we in het onderstaande stuk nader op ingaan. (Wensen met betrekking tot andere aspecten van de dienstverlening behandelen we binnenkort op dezelfde wijze).

Collectie

Met name bij de kleinere vestigingen heeft een aantal klanten aangegeven dat zij een uitgebreide collectie cd's missen.

Cd's vormen een teruglopend medium door de vele mogelijkheden die het internet biedt. Niet alleen neemt de belangstelling - ook onder bibliotheekbezoekers - af, maar er wordt tevens steeds minder aangeboden via de kanalen waar de bibliotheek gebruik van maakt. Dat betekent niet dat wij het medium zomaar opgeven. Maar wel dat we om een zo afgewogen mogelijke collectie te kunnen blijven presenteren bewust de cd's in de twee grootste vestigingen (Alkmaar Centrum en Heerhugowaard) hebben geconcentreerd. Geen hap/snap werk op kleinere locaties, maar een goede samenvoeging op twee plekken waar heel Kennemerwaard gebruik van kan maken. Daarbij hebben klanten via de bibliotheek ook toegang tot de centrale discotheek Rotterdam en digitaal tot Muziekweb.

Bladmuziek

Er werd ook een aantal keer aangegeven dat er behoefte was aan een meer uitgebreide collectie bladmuziek.

Bladmuziek vormt het minst uitgeleende materiaal van de bibliotheek. Dat zegt nog niet alles over het gebruik, maar uit het Klanttevredenheidsonderzoek komt ook duidelijk naar voren dat er onder klanten de minste belangstelling van alle collectieonderdelen voor is. Dit heeft te maken met vergaande digitalisering. Er worden andere bronnen voor gekozen. Het aanbod wordt daarbij steeds minder. Wij willen de liefhebber nog wel graag ter wille zijn, maar zien ons ook hier genoodzaakt om de collectie te concentreren in Alkmaar Centrum en (in mindere mate) Heerhugowaard.

E-books

Verschillende klanten noemden de beperkte beschikbaarheid van e-books.

De wettelijke bepalingen minimaliseren vooralsnog onze mogelijkheden op dit gebied. Bibliotheek Nederland is voor alle bibliotheken in Nederland onderhandelingspartner met de uitgeverswereld en werkt hard aan uitbreiding van de mogelijkheden en het titelaanbod. Met speciale acties proberen we waar we kunnen binnen de beperkingen tegemoet te komen aan de vraag.

Engelstalige boeken

Er bleek ook meerdere keren vraag naar een uitbreiding van de collectie Engelstalige boeken.

Binnen ons budget is een grote uitbreiding van dit collectieonderdeel lastig te realiseren. Maar we zijn een experiment begonnen met drie bibliotheken buiten Kennemerwaard om collecties te laten rouleren. Dat betekent dat wij dit jaar voor de vijf grootste vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard (Alkmaar, Alkmaar de Mare, Heerhugowaard, Castricum en Bergen) zullen experimenteren met roulerende collecties. Er zal daardoor in genoemde vestigingen op den duur een breder en meer gevarieerd aanbod beschikbaar komen.

Dvd's

Een andere meermaals voorkomende vraag was die naar meer dvd's.

We nemen dit signaal serieus en doen wat we kunnen binnen het beschikbare budget. We schaffen zo gevarieerd mogelijk aan, van de verschillende genres speelfilm tot de filmhuisfilms. Daarbij doen we aan titelspreiding. Wat betekent dat de klant niet alles op een locatie zal kunnen vinden, maar dat binnen Kennemerwaard de meeste nieuwe films wel beschikbaar zullen zijn.

Actuele titels

Er bestaat de vraag naar meer actuele titels

Om aan de vraag naar actuele titels te voldoen is van belang om duidelijk te krijgen wat onder actuele titels wordt verstaan. Het antwoord is namelijk erg divers en kan gaan over een boek dat net in de boekwinkel ligt, een titel die de dag daarvoor op televisie is besproken, een boek waarvan de recensie gister in de krant stond of de nieuwste titel van een populaire auteur. Als bibliotheek kunnen we niet altijd aan die heel directe vraag voldoen domweg omdat voor bibliotheekgebruik de materialen uitleenklaar gemaakt moeten worden. Wij proberen wel zo goed mogelijk te anticiperen op de vraag van onze klanten. We kopen daarom een deel van onze boeken rechtstreeks bij de boekhandel en lenen die uit via onze Sprinterservice. Daarnaast hebben we als bibliotheek een abonnement op verschillende Standing orders waardoor wij populaire titels sneller geleverd krijgen. Tot slot monitoren wij elke week het reserveringsverkeer. Als een bepaalde titel veel gevraagd wordt door onze klanten dan kopen wij versneld exemplaren bij. Er wordt daarbij wel een afweging gemaakt over de hoeveelheid bij te kopen exemplaren om het evenwicht binnen de totale collectie te waarborgen.

Reisgidsen

De vraag naar meer reisgidsen heeft verschillende aspecten.

De reisboekenmarkt is een krimpende markt. Uitgevers investeren steeds minder in het maken van reisgidsen, omdat mensen steeds meer gebruik maken van digitale mogelijkheden. Het betekent dat we als bibliotheek kunnen kiezen uit minder titels. We proberen zeker wat de populaire reisbestemmingen betreft een brede collectie in stand te houden, maar kunnen niet aan alle wensen voldoen. In de vakantieperiode is de vraag tijdelijk erg hoog. Vanwege het geringere aanbod aan titels verdubbelen we de aanschaf van bepaalde titels maar dat kan niet tot in het oneindige. Reisgidsen hebben verder een beperkte levensduur omdat de inhoud snel verouderd. Gidsen ouder dan vijf jaar worden daarom uit de collectie verwijderd.

Esoterische werken

Bij vragen naar aparte collectie-onderdelen sprong verder die naar esoterische werken er uit.

In feite hebben wij veel meer esoterische werken dan klanten vaak beseffen. Binnen de (SISO) indeling werden deze titels verspreid geplaatst binnen de collectie. Met de nieuwe (PIM) indeling worden ze meer bij elkaar geplaatst waardoor voor de klant een completer beeld van dit collectieonderdeel ontstaat . Dit jaar wordt PIM nog in de vestigingen van Heerhugowaard en Castricum uitgerold en dan werken alle vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard met deze indeling. We kunnen daarmee beter tonen wat we allemaal in huis hebben op dit gebied.