Programma's op school

programma's op school

 

Er zijn diverse programma's die wij de scholen kunnen aanbieden. Bekijk het aanbod of mail naar .

 

Lessenseries mediawijsheid

Bibliotheek Kennemerwaard biedt een doorlopende lesreeks van 4 lessen, waarin een duidelijke link ontstaat naar mediawijsheid en actief burgerschap. Mediawijsheid is een essentieel onderdeel van het burgerschapsonderwijs, omdat juist in het gebruik van de media ontelbare mogelijkheden liggen tot het ervaren van en oefenen met democratisch gedrag en participatie. De school houdt niet op bij de muren, maar staat in verbinding met de hele wereld. Jongeren kunnen vanuit school met behulp van internet contact leggen met jongeren in andere landen, zich mengen in andere ‘communities’, steun betuigen bij rampen waar dan ook ter wereld, of goede doelen steunen door online te stemmen of donaties te werven. Door via nieuwe kanalen als sociale media en web(v)logs kennis te nemen van het leven en welzijn van anderen in de wereld, en daar rechtstreeks mee communiceren, wordt het gevoel van verbondenheid groter.

Praktisch gezien wordt in de lessenserie het eigen mediagebruik besproken ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde, om zo ook opvallend gebruik binnen de klas te ontdekken. Voor- en nadelen van onbeperkte toegang tot internet en sociale media worden onder de loep genomen en de klas denkt zelf na over wat zij wenselijk gedrag vindt. Aansluitend wordt het delen van informatie op internet behandeld. Welke gegevens geef je onbewust prijs bij het installeren van gratis apps, welke informatie deel je bewust als het aankomt op cyberpesten en sexting. Hoe ga je verantwoord om met de instellingen qua privacy en, indien van toepassing, hoe handel je wanneer er zich in je omgeving vervelende situaties voordoen. Tot slot wordt aangetoond hoe privégegevens ook een rol spelen bij het zoeken en vinden van informatie in zowel zoekmachines als media. Als rode draad wordt de ruil van gegevens centraal gezet die de leerling aangaat met de online dienst of service.

Tijdens alle lessen worden met behulp van verschillende werkvormen de ervaringen van de individuele leerlingen uitgediept en besproken. Aan het einde van de lessenserie zijn leerlingen in staat om de regie over het al dan niet bewust delen van informatie weer in eigen hand te nemen.

 

Inzet van een Mediacoach op school

De Mediacoach van de bibliotheek is verantwoordelijk voor het initiëren van media-, cultuur- en leesbevorderingsprojecten al dan niet in samenwerking met externe partijen. Zo mogelijk kan hij/zij ingezet worden voor de uitvoering. Projecten kunnen uiteenlopen van het coachen van leerlingen bij het ontwikkelen van mediavaardigheden die zij zich zelf in groepsverband of individueel aanleren; jongeren betrekken bij het mediabeleid; het opstellen van een mediaprotocol (internet en mobiele telefonie); het organiseren van ouderavonden en themaweken; coördineren van binnenkomend lesmateriaal; het afhandelen van mediagerelateerde problemen volgens Nederlandse wetgeving; advies rondom het inschakelen van hulpinstanties; of het continue informeren van docenten over mediaontwikkelingen.

 

Begeleiding bij profielwerkstukken

Bibliotheek Kennemerwaard biedt hulp bij het vinden van de juiste bronnen die nodig zijn bij het maken van een profielwerkstuk. Naast een gedeelte theorie, is er een praktijk gedeelte. Welke bronnen zijn geschikt? En hoe weet je of een bron betrouwbaar is? Tijdens tweede stuk, de praktijk, gaan de leerlingen aan de slag met hun profielwerkstuk. Wij zijn aanwezig om de leerlingen op weg te helpen, zodat zij goed van start gaan.

 

Ouderavond

Aangezien het gebruik van sociale media en hoe jongeren hiermee omgaan niet alleen op school plaatsvindt maar ook thuis, is het belangrijk om de ouders hierbij te betrekken en te informeren. Jongeren zijn tegenwoordig altijd en overal online en ze hebben door de komst van de smartphone en tablets 100% privacy. Vroeger stond de PC in de woonkamer en zag je waar je kind mee bezig was. Tegenwoordig zijn zij overal en altijd online en in contact met vrienden.

Tijdens een ouderavond geeft de bibliotheek informatie over hoe jongeren omgaan met media en nieuwe digitale ontwikkelingen. Er wordt zowel ingegaan op de positieve kanten als de gevaren, en hoe je als ouder kunt omgaat met media en het internetgebruik van jongeren.