Leren, delen en creëren

Voorschoolse opvang

De Bibliotheek op Maat

Voor pedagogisch medewerkers

Contact

Abonnement

Voor het zelfstandig lenen van materialen uit de bibliotheek heeft de instelling een abonnement nodig. 
Dit is het Instellingen Abonnement, hiermee leent u maximaal 20 materialen voor 6 weken.

Natuurlijk kunt u meerdere abonnementen afsluiten zodat u meer materialen kunt lenen.