BoekStart in de Kinderopvang

Boekstart in de KDV

 

 

Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling van kinderen, dat laten vele wetenschappelijke onderzoeken zien . Hoe eerder kinderen met boeken en voorlezen in aanraking komen, hoe beter het is. Om ouders meer bewust te maken van het belang van voorlezen, is in Nederland door Kunst van Lezen in 2008 het landelijke project BoekStart voor baby’s geïntroduceerd. Daarnaast werd in  2011 BoekStart voor baby’s uitgebreid naar kinderdagverblijven en peuterspeelzalen onder de titel BoekStart in de kinderopvang. Het doel ervan is om kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar via de kinderopvang met boeken en het voorlezen ervan in aanraking te brengen.

Met BoekStart in de Kinderopvang investeer je in:

  • Een voorleesbeleid, door op elke locatie een voorlees coördinator op te leiden die dit als contant aandachtspunt heeft
  • Interactievaardigheden tijdens het voorlezen bij de pedagogisch medewerkers
  • Een mooie boekencollectie
  • Een aantrekkelijke leesplek
  • Het vergroten van ouderbetrokkenheid
  • Samenwerking met de bibliotheek.

 

Inmiddels zijn onze leesconsulenten al op meer dan 40 Kinderdagcentra werkzaam.

Ben je ook geinteresseerd of wil je meer weten? Neem dan contact op via  

 

Training voorleescöordinator - onderdeel van BoekStart in de Kinderopvang

Aandacht voor boeken, lezen en voorlezen zijn in de kinderopvang belangrijke thema’s. Met een Voorleescöordinator op het kinderdagverblijf of bij de peuterspeelzaal wordt voorlezen goed geborgd en wordt er gezorgd dat (voor)lezen een structurele plek krijgt binnen het beleid en de uitvoering in de instelling.

Onderzoek wijst uit dat kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking  komen boeken een voorsprong ontwikkelen waar zij hun hele leven voordeel van hebben.

De voorleescoordinator draagt met steun van het team en management zorg voor de basisvoorwaarden: een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele gevarieerde boekencollectie, een aantrekkelijke leesomgeving, betrokken ouders, deelname aan leesactiviteiten en deskundigheidsbevordering voor pedagogisch medewerkers. Het beleid wordt gezamenlijk vastgelegd in een voorleesplan.