Activiteit en projecten

Kinderopvang

Graag gaan wij met je in gesprek om samen onze dienstverlening voor jouw kinderopvanglocatie of peuterspeelzaal op te zetten. Wij leveren diensten binnen de gebieden leesbevordering, mediawijsheid en programmeren en kunnen dit zowel voor kinderen als voor bijscholing van pedagogisch medewerkers inzetten.

Voorlezen op de kinderopvang

Wist je dat kinderen die als baby zijn voorgelezen, later beter zijn in taal? Je kunt dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen en te genieten van boeken. Hoe vergroot je dat leesplezier binnen de Kinderopvang of op de peuterspeelzaal? Op welke manieren kunnen de pedagogisch medewerkers aan de slag met voorlezen en activiteiten rondom boeken?

Wij gaan graag met het team om tafel om leesbevordering binnen de Kinderopvang te bespreken en natuurlijk veel tips aan te reiken. 

Bibliotheekbezoek

Uiteraard kun je nog met de groep langskomen in één van onze vestigingen voor een leuk en leerzaam bibliotheekbezoek.

We lezen dan interactief een boek voor op niveau van de groep. En doen een kleine activitet met de kinderen passend bij het boek. 

Ouderbetrokkenheid

We geven ouders informatie over verschillende themas binnen leesbevordering en mediawijsheid. Denk bijvoorbeeld aan het belang van voorlezen aan baby's.  

Het meeste effect wordt toch bereikt als je ook de ouders weet te betrekken. Dit kan natuurlijk middels een ouderavond, een workshop, maar ook een koffie-ochtend is mogelijk. In overleg met jou wordt het thema bepaald. Wij zorgen vervolegns voor een passend, interactief informatiemoment. Een voorbeeld voor een workshop voor ouders, is Lezen met je baby.

 

Lezen met je baby. Workshop voor ouders

Voorlezen alezen met je babyan kleintjes, kan dat al?

Natuurlijk! Zij kunnen vaak meer dan je denkt. In de eerste 2 jaar ontwikkelt je kindje zich snel en leert veel nieuwe dingen, waaronder praten. Om een taal te leren zijn voorbeelden nodig, en die geef jij als ouder. Door te zingen, te vertellen en door met je kindje te praten bij alles wat je doet. En natuurlijk voorlezen!  Tijdens deze workshop krijgen ouders handvatten om voor te kunnen lezen aan hun baby.

 

Natuurlijk is er nog veel meer mogelijk! Neem contact met ons op om de wensen te bespreken via .

 

 

Quote:
“Een vierjarige die niet voorgelezen wordt, kent gemiddeld 1500 woorden.
Een vierjarige die wel voorgelezen wordt, kent er al gauw 3500!”