Aanbod Kennemerwaard College

BiebWijzer Educatie

Binnen het Kennemerwaard College vind je trainingen en workshops voor professionals in het educatieve veld. Deze bijeenkomsten richten zich op lezen, leesplezier, digitale vaardigheden en burgerschap

Heb je een vraag over een van de bijeenkomsten? Mail dan naar

Heb je een keuze gemaakt of zijn er nog vragen? Mail naar  dan nemen wij contact met je op.

Je kunt je keuze ook doorgeven via het online aanvraagformulier.

Aanvraagformulier Kennemerwaard College

6 - 12 jaar

Nieuwsbrief Educatie

Lees- en mediatips via de mail. 

Aanmelden

Training op maat

Verdieping of nieuw format ontwikkelen in samenspraak. Samen sparren? Mail naar

Agenda Kennemerwaard College (6-12 jaar)

Opleiding Open Boek 3.0

Opleiding tot leescoördinator

Een leescoördinator is de aanjager van lezen binnen een school. Hij of zij stimuleert een aanpak van effectief en motiverend leesonderwijs waarin jeugdliteratuur een centrale plaats heeft. De opleiding Open Boek 3.0 is een volledige herziening van Open Boek 2.0. Deze opleiding is daarom ook interessant voor leescoördinatoren die vóór september 2021 zijn geschoold. 

Lees meer

Een stevige taalbasis door voorlezen

Inspiratiesessie

Scholen worstelen met het begrijpend leesonderwijs. 
Een stevige taalbasis door herhaald voorlezen legt een basis voor dit begrijpend lezen door aan de slag te gaan met begrijpend kijken en luisteren in de groepen 1 tot en met 4. De werkwijze wordt toegelicht aan de hand van een prentenboek. De werkwijze is inzetbaar in groep 1 t/m 4.

Lees meer

Inspiratiebijeenkomst voor leesbevorderaars

Twee keer per jaar organiseren wij een inspiratiebijeenkomst - voor leerkrachten in het algemeen en leescoördinatoren in het bijzonder - om de leesbevorderingskennis up to date te houden. Een ieder die werkt aan leesbevordering met de doelgroep 4-12 jaar kan hierbij aansluiten. Samen gaan we voor het leesplezier van alle kinderen!

Lees meer

- In company trainingen -

Een stevige taalbasis door...

Interactief voorlezen voor onderwijsassistenten

Training

Prijs en uren
Offerte

Gebruik van digitale prentenboeken in de onderbouw

Training

Prijs en uren
Offerte

Interactief voorlezen voor leerkrachten

Training

Prijs en uren
Offerte

- Praktische en interactieve workshops voor leerkrachten -

Individueel of schoolteam in company

Een leescultuur creëren

Hebben jullie een leescultuur op school? Wat houdt dat dan in? Heeft iedereen binnen de school hier hetzelfde beeld bij? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Lees meer

De kracht van lezen en verhalen

Welke rol spelen verhalen in jouw klas? Welke mogelijkheden en kansen zie jij voor het inzetten van verhalen? Waar zit de kracht van het verhaal voor het onderwijs? Hoe kun je verhalen in jouw klas combineren met leesbevordering en de vier taaldomeinen (mondelinge taalvaardigheid, lezen, schrijven, begrippenlijst en taalverzorging)? Tijdens deze workshop spelen we met verhalen.

Lees meer

De kracht van lezen en praten over boeken

Interesse ontwikkelen voor lezen gaat hand in hand met het praten over boeken, maar hoe doe je dat? Meestal krijg je als reactie op je vraag hoe een leerling het gelezen boek vond: ‘Leuk’ of ‘saai’. Hoe kom je tot een gesprek?

Lees meer

De kracht van het (voor)lezen van rijke teksten

Tijdens deze workshop krijg je antwoord op vragen als: Wat zijn rijke teksten? Hoe herken je rijke teksten? En wat is het belang van rijke teksten in het onderwijs? Samen bekijken en bespreken we verschillende teksten en hoe en wanneer je deze kunt inzetten.

Lees meer

De kracht van lezen in verbinding met andere vakgebieden en thema's

Wil je onderzoeken hoe je als leerkracht meer verbinding creeert tussen jeugdliteratuur en de verschillende vakken? Dan is deze workshop echt iets voor jou.

Lees meer

De kracht van lezen en voordragen

Vloeiend lezen is meer dan correct en snel kunnen lezen. Het gaat ook om het begrijpen van wat je leest.

Expressie is hierbij van wezenlijk belang. Tijdens deze workshop oefenen we met de interpretatie van een tekst door middel van voordragen. Er is hierbij aandacht voor de leestechniek, het leesbegrip en verschillende tekstsoorten.

Lees meer
digitale geletterdheid

Media Visiespel

(max.) 12 personen | (max.) 24 personen

Met het visiespel van Slim met Media biedt Bibliotheek Kennemerwaard schoolteams de mogelijkheid om op informele maar wel gestructureerde wijze samen een visie te vormen over digitale geletterdheid. 

Lees meer

Click & de kids; online zoeken

Training | Teambijeenkomst informatievaardigheden

Zoeken op internet is een dagelijkse bezigheid geworden, ook voor kinderen. Uit de miljoenen websites op internet moeten kinderen een selectie maken van informatie die voor hen geschikt is. Het gebruiken van Google lijkt makkelijk, maar zijn leerlingen echt zo zoekvaardig? Welke zoekmachines zijn geschikt voor leerlingen? Hoe herken je een betrouwbare bron en hoe verwerken de leerlingen de gevonden informatie?

Lees meer
Burgerschap

De kracht van Lezen en Burgerschap

Teambijeenkomst

Wil je meer doen in je klas of groep rondom leesbevordering en burgerschap? Tijdens deze workshop gaan we hiermee aan de slag. Je doet inzichten op over hoe je lezen kunt combineren met burgerschapsvorming. Welke onderwerpen kun je behandelen bij burgerschapsonderwijs? Welke rol kan lezen spelen bij burgerschapsvorming?

Lees meer

Veilig Puberen

Training

 

Workshop rondom het bespreekbaar maken van media en seksualiteit, onderling en met leerlingen.

Prijs en uren
€ 300,- | 1,5 uur

Contact & advies

Advies of ondersteuning nodig? Of wil je een aanvraag doen? Wij helpen je graag.

Neem contact op met Tineke Ridder.

E-mail:  

Telefoon nummer: 072-515 66 44 (maandag t/m donderdag)

Nooit meer educatie-nieuws vanuit jouw bibliotheek missen?

Meld je aan voor onze Kinderopvang- of Basisonderwijsnieuwsbrief.

Wil je op de op de hoogte blijven van onze trainingen en bijeenkomsten voor professionals in het onderwijs?
Meld je dan ook aan voor Kennemerwaard College mailing.

 

Aanmelden

Download BiebWijzer Kennemerwaard College

Ons complete aanbod voor professionals in één gids