Tips voor professionals

tips voor docenten

Basisonderwijs.online

gratis (actueel) lesmateriaal, dat toegankelijk is gepositioneerd. De educatieve content op dit leermiddelen-portal is

* methode onafhankelijk en aanvullend te gebruiken
* gratis en zonder inlog te gebruiken
* eenvoudig in de les te integreren
* gestructureerd opgebouwd en voorzien van duidelijke handleidingen

Ga naar basisonderwijs.online

 

Leraar24.nl

Leraar24 is er voor alle leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Onze praktische en deskundige informatie kun je direct toepassen. Want vooral jij als leraar zorgt voor een inspirerende leeromgeving. Zo groei jij in je vak en sta je met plezier voor de klas.

Ga naar leraar24.nl 

 

Wikiwijs.nl

Wikiwijs is een openbare, onafhankelijke website van Kennisnet bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het kiezen en inzetten van leermiddelen in de dagelijkse lespraktijk.

Ga naar wikiwijs.nl

 

Makkelijklezenplein.nl/leerkrachten

Bijna alle Openbare Bibliotheken hebben tegenwoordig een Makkelijk Lezen Plein, dat een goede ondersteuning biedt voor het leesonderwijs aan kinderen met leesproblemen. Ook is het concept inmiddels uitgebreid naar de scholen: het Makkelijk Lezen Plein in de Bibliotheek op school.

Ga naar Makkelijklezenplein.nl/leerkrachten

 

Entoen.nu

Entoen.nu is bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs.

Ga naar entoen.nl

 

Jeugdbibliotheek.nl

Jeugdbibliotheek.nl doet er alles aan om het lees- en weetplezier van kinderen en jongeren te bevorderen. Kijk daarom zelf ook eens rond op deze website voor interessante bronnen. Alle informatie is niet-commercieel, betrouwbaar en op het leesniveau van de kinderen en jongeren geschreven.

Ga naar jeugdbibliotheek.nl

 

Tips op het gebied van Mediawijsheid

 

Mediawijsheid.nl

Mediawijsheid.nl wijst je de weg binnen het onderwerp mediawijsheid. Op deze website krijg je informatie over veilig en slim gebruik van (digitale) media.

Ga naar mediawijsheid.nl

 

Mediaopvoeding.nl

Op deze site geven deskundigen antwoord op al je vragen over kinderen en media. Kijk eerst of jouw vraag al eerder gesteld is en stel dan eventueel een eigen vraag.

Ga naar mediaopvoeding.nl

 

Diplomaveiliginternet.nl

Diploma Veilig Internet is een lespakket om leerlingen in de klas op een speelse manier optimaal voor te bereiden op de gedigitaliseerde samenleving. 

Ga naar Diplomaveiliginternet.nl 

 

Webdetective.nl  

Met behulp van deze website hopen wij je te leren hoe je kritisch naar informatie kijkt, hoe je de juiste vragen stelt en hoe je optimaal gebruik kunt maken van onder andere Google.

Ga naar webdetective.nl

 

Tips op het gebied van meertaligheid

 

Taalbegintthuis.nl

Website o.a. voor professionals werkzaam in basisonderwijs en kinderopvang. 

www.taalbegintthuis.nl

Babadada.com

Online beeldwoordenboek met ca. 23 talen rond verschillende thema's. Eenvoudige vertalingen van een taal naar een andere taal. 

www.babadada.com

Nemokennislink.nl

Nieuws uit de wetenschap op verschillende thema's en vakgebieden waaronder tweede-taal verwerving.

www.nemokennislink.nl/kernwoorden/tweede-taal

unhcr.org

Materiaal met tips voor docenten van vluchtelingenkinderen.

https://www.unhcr.org/nl/wat-jij-kan-doen

moedint2.nl

website met moedertaal specifieke kansen en problemen bij het leren van Nederlands als tweede taal. 

www.moedint2.nl

nt2.sites.uu.nl

Website van universiteit van Utrecht met handleiding, app  en lesactiviteiten vnl. Gericht op NT2 volwassenen. Maar ook achtergrondinformatie over taalverwerving bij anderstalige nieuwkomers. 

www.nt2.sites.uu.nl

Meertalig.nl

Meertalig.nl is een interactief centrum (online community)  voor iedereen die met meertalige kinderen te maken heeft. Op deze site vindt u betrouwbare, heldere informatie: de “basics” van meertalig opvoeden.

https://www.meertalig.nl