Basisonderwijs

De bibliotheek helpt bij leesbevordering, digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden.

De Bibliotheek op School (dBoS)

de bibliotheek op school

 

Met de Bibliotheek op School (dBos) gaan we een intensieve, structurele samenwerking aan, op het gebied van leesbevordering en/of digitale geletterdheid. Een consulent bezoekt wekelijks de school, om dienstverlening op maat te leveren.

 

Dit kunnen activiteiten in de klas zijn, maar ook ondersteuning en scholing van het team, aanpassen van de schoolomgeving, bereiken van ouders en het maken van een leerlijn behoren tot de mogelijkheden. 

 

Door middel van het meetinstrument ‘de monitor’ worden de vorderingen en verbeterpunten op het gebied van leesbevordering en informatievaardigheden bijgehouden. Tevens wordt de schoolbibliotheek opgefrist en leveren wij aantrekkelijke boeken in bruikleen.

Onze consulenten ontwikkelen zich voortdurend en spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen waardoor er ook aandacht besteed kan worden aan bijvoorbeeld 21e eeuwse vaardigheden, duurzaamheid en filosoferen.

Inmiddels werken wij succesvol samen middels dit landelijke concept met zo’n 40 basisscholen in ons werkgebied. Meer informatie kun je vinden op www.debibliotheekopschool.nl

Voor een vrijblijvend gesprek over de Bibliotheek op jullie school, kun je contact met ons opnemen via