Aanbod 6 - 12 jaar

BiebWijzer Educatie

De Monitor

de monitor

De Monitor maakt het mogelijk om te meten hoe doelgericht jouw school werkt aan leesbevordering. Door jaarlijks in de periode december en januari de Monitor uit te voeren, ontstaat er een helder beeld van de veranderingen bij leerlingen, leerkrachten en ouders.

Monitor standaard | dec-mrt

De monitor bestaat uit digitale vragenlijsten voor leerlingen van groep 5 tot en met 8. Ook zijn er vragenlijsten voor leerkrachten en eventueel de leesconsulent van de bibliotheek. De Monitor meet het leen- en leesgedrag, de leesmotivatie en de informatievaardigheden van leerlingen en leerkrachten. De resultaten zijn vanaf maart beschikbaar en dienen als basis voor het vaststellen van nieuwe speerpunten voor het volgende schooljaar. Daar horen ook het jaarplan, bepaalde werkwijze en activiteiten bij. De begeleiding vanuit de bibliotheek bestaat uit een informatief voorgesprek inclusief folders, de aanmelding, de rapportage en korte analyse in een bijeenkomst met directie en leescoördinator(en).

Prijs en uren

 € 300,- | dec-feb oplevering in maart

Monitor op maat

Het is mogelijk om verdieping op de standaard Monitor aan te vragen. In overleg met de directie en leescoördinator(en) kan er gekozen worden om advies en begeleiding in te winnen voor het opstellen en schrijven van een leesplan en/of jaarplan. Ook kan een consulent een gesprek met het team verzorgen, waarbij wensen, mogelijkheden en veranderingen besproken worden. De kosten hiervoor zullen verschillen en toegelicht worden in een op maat gemaakte offerte. 

Prijs en uren

offerte | ontwikkeling/uitvoer

Interesse? Of meer weten?

Mail jouw gegevens naar . Eén van onze collega's neemt dan z.s.m. contact op.