Aanbod 6 - 12 jaar

BiebWijzer Educatie

Groepsbezoek in de klas

Lezen en Schrijven

Een informatie- of leesconsulent komt in de groep een leesbevorderende lesactiviteit verzorgen. De duur van de activiteit wisselt per werkvorm en per jaargroep.

KOS les (Kennemerwaard Op School)

De bibliotheek heeft een uitgebreid aanbod van kant en klare lessen. Zo kan er gekozen worden voor interactief voorlezen aan de hand van een vertelkastje met vertelplaten en een bijbehorende verwerkingsactiviteit aansluitend bij een thema. Maar ook kunnen leerlingen gestimuleerd worden om veel te gaan lezen door gebruik te maken van Kraak de code. Of om zelf verhalen te bedenken en gaan schrijven middels het spannende kaartspel Black Stories en de uitdagende dobbelstenen van Rory’s Story Cubes. Verder zijn er diverse thematassen beschikbaar, kan er klassikaal uit hetzelfde boek gelezen worden of kan de gehele groep speels aan de slag met grappige theaterleesboeken. Dit alles is uit te splitsen op het leesniveau van de groep, de werkwijze van de school en is er een cross-over te maken met Digitale Geletterdheid. Bibliotheek Kennemerwaard heeft een magazijn vol mogelijkheden!

Prijs en uren

€ 70,- per uur | wisselend van duur

Les of lessenreeks op maat

Als een onderwijsinstelling zelf een les of lessenreeks wil laten ontwikkelen en uitvoeren door de bibliotheek is dat mogelijk. Bijvoorbeeld een activiteit die aansluit bij een nieuwe lesmethode, een nieuwe werkwijze of een specifiek schoolthema. Een informatie- of leesconsulent haalt gericht de vraag op en kan in overleg een nieuw format of een verdieping schrijven en/of uitwerken. Hierbij hanteert Kennemerwaard een minimale duur van 8 weken tussen de aanvraag en de uitwerking.

Prijs en uren

offerte | ontwikkeling / uitvoer wisselend van duur

Interesse? Of meer weten?

Mail jouw gegevens naar . Eén van onze collega's neemt dan z.s.m. contact op.