Aanbod 6 - 12 jaar

BiebWijzer Educatie

Consulent op school

Joey

Om het leesonderwijs een stevig fundament te geven, kan er gekozen worden voor een structurele samenwerking door wekelijks of maandelijks een consulent op school in te zetten. Een leesconsulent haalt gericht de vraag van de school op en kan het brede aanbod van de bibliotheek uitvoeren.

 

Er wordt gewerkt volgens een jaarplan en leesplan, de school doet mee aan de Monitor, de bibliotheek biedt een kleine injectie voor de boekencollectie en de consulent verzorgt leesbevorderingsactiviteiten naar keuze. Alle leerlingen zijn automatisch gratis lid en alle professionals die bij de school betrokken zijn krijgen korting op een persoonlijk bibliotheekabonnement. Een adviesgesprek voor deze structurele samenwerkingsvorm is gratis en is het gehele jaar door aan te vragen. Tijdens de samenwerking volgt er altijd jaarlijks een informeel voortgangsgesprek, waarin speerpunten, wensen en mogelijkheden besproken worden. Een leesconsulent op school biedt blijvende expertise en ondersteuning voor het team, de leerlingen én de ouders/verzorgers.

Prijs en uren

Consulent 4 uur in de maand | 40 uur per jaar | € 2.200,- *

Consulent 2 uur per week | 80 uur per jaar | € 4.400,-*

Consulent 3 uur per week |120 uur per jaar | € 6.600,-*

Consulent 4 uur per week | 160 uur per jaar | € 8.800,-*

Adviesgesprek op aanvraag | gratis

Voortgangsgesprek op uitnodiging | gratis

*Op basis van gemeentelijke subsidies is een korting toe te kennen op de basisprijs van € 55,- per uur.

 

Interesse? Of meer weten?

Mail jouw gegevens naar . Eén van onze collega's neemt dan z.s.m. contact op.