Aanbod 6 - 12 jaar

BiebWijzer Educatie

Computational Thinking – programmeren en meer

coding on tour

Computational thinking is één van de vier onderdelen van het geheel Digitale Geletterdheid. Het betekent dat je jezelf de vraag stelt hoe een probleem opgelost kan worden door middel van ICT. Ook wel probleemoplossend denken of digitale logica genoemd. 

De computer is een verlengstuk van ons leven en leerlingen moeten voorbereid worden op (toekomstige) banen, waarbij IT niet weg te denken valt. Bibliotheek Kennemerwaard biedt twee thema's van computational thinking aan: 1.programmeren (off- en online) en 2. digitale data (Maak kennis met algoritmes, herken patronen en analyseer de invloed van data)

Bibliotheek Kennemerwaard werkt met de nieuwste materialen voor leerlingen; zoals Retro Arcade, Bloxels, Lego Sprite en nog veel meer. Wij kunnen halve en/of hele groepen lesgeven, afhankelijk van de kennis van de leerkracht. 

 

Computational thinking is het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen. Het gaat daarbij om een verzameling van denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en -gereedschappen.  

Bron: https://www.slo.nl/vakportalen/vakportaal-digitale-geletterdheid/computational-thinking/  

 

Individueel bezoek PrutsHub

Iedere bezoeker van de bibliotheek is welkom om de PrutsHub in onze vestiging Heerhugowaard Centrum te bezoeken.

De PrutsHub is plek waar je met allerlei ‘digitale’ materialen aan de slag kunt: er zijn robots als Dash en Ozobot , AR-tekeningen, 3D printers en programmeermaterialen als Matatalab, littleBits en heel veel Lego.We helpen je even op gang, daarna ga je helemaal zelf aan de slag met de materialen die op het moment van jouw bezoek beschikbaar zijn: elke keer dat je komt kun je dus zomaar iets nieuws ontdekken! 

Samenwerken, creatief bezig zijn, fouten maken en opnieuw beginnen en heel veel plezier: dat is prutsen!Een bezoek aan de PrutsHub is altijd gratis. Wil je meer weten over de PrutsHub, mail dan naar .

 

Let op: op moment van schrijven wordt de PrutsHub bemenst vanuit O&O, niet vanuit Educatie. De openingstijden zijn daardoor beperkter dan gewenst en afhankelijk van de agenda van één medewerker. 

Prijs en uren

gratis | zie openingstijden

Klassenbezoek Prutshub

Voor groep 1 t/m 4 bieden we een workshop Botje Bij. De kinderen gaan aan de gang met Bee Bot en Blue Bot: simpele robots met een paar knoppen waarmee de eerste stappen op programmeergebied gezet worden. Door verschillende opdrachten uit te voeren worden oorzaak en gevolg op een speelse manier duidelijk. Een workshop duurt maximaal 2,5 uur.

Voor groep 5 en 6 hebben we de workshop Lego WeDo. Er wordt niet alleen gebouwd met Lego, het bouwwerk kan vervolgens ook geprogrammeerd worden. Problemen oplossen, oorzaak en gevolg en samenwerken staan hier centraal. Volg de bouwschema’s in de app of bouw zelf iets en probeer het te programmeren. Een workshop duurt maximaal 2,5 uur.

Voor groep 7 en 8 bieden we een serie van 3 workshops à 2 uur. Scratch is een online programma waar via allerlei online projecten en opdrachten kinderen aan de gang kunnen met hun eigen games, verhalen en nog veel meer. Alle principes van programmeren komen aan bod, evenals de eigen creativiteit.

Daarnaast bieden we een serie aan van 5 programmeerlessen op locatie. Tijdens deze lessen maken de kinderen kennis met verschillende robots (Dash, Botzees) en programmeermaterialen (Lego WeDo, Lego Spike Essential en/of Prime, Matatalab) waarin alle aspecten van programmeren aan de orde komen. Samenwerken en problemen oplossen staan centraal.

Er kunnen minimaal 7 kinderen en maximaal 12 kinderen aan deze serie meedoen.

Het eenmalige programmeercircuit duurt 1,5 uur en kan zowel in de bibliotheek (PrutsHub) als op locatie uitgevoerd worden. De kinderen maken kennis met allerlei robots en programmeermaterialen.

Aangezien we verschillende robots en programmeermaterialen beschikbaar hebben, gaan we graag met je in gesprek over de mogelijkheden: ga je bijvoorbeeld liever aan de gang met Lego Spike Essential of Prime i.p.v. WeDo, neem dan contact met ons op.

Prijs en uren

€ 165,- | 1,5 uur

Coding on Tour 1 groep

Wil je de kinderen in je klas eens kennis laten maken met verschillende programmeertools? Dan regelen we dat!

We stallen verschillende robotjes en andere programmeerspullen uit en zo kunnen de kinderen proeven aan de verschillende mogelijkheden van programmeren. Of we kiezen voor één programmeertool en geven daar een workshop mee. Coding on tour kan zowel in de bibliotheek als op school gedaan worden.

Prijs en uren

€ 225,- | 1,5 uur

 

Interesse? Of meer weten?

Mail jouw gegevens naar  en een van onze collega's neemt z.s.m. contact op. Natuurlijk is het ook mogelijk om langere programmeerprojecten uit te zetten.