Aanbod 12+

BiebWijzer Educatie

Mediawijsheid - Bewust omgaan met media

Digitale geletterdheid

We bespreken het concept mediawijsheid met de leerlingen: wat is het, wanneer ben je mediawijs en betekent dat voor iedereen hetzelfde? Hoe gedragen de leerlingen zich online en hoe is dat voor een ander? En hoe echt zijn de beelden die je online tegenkomt?

Medialessen brugklassen

In de lessen bespreken we het concept mediawijsheid met de leerlingen: wat is het, wanneer ben je mediawijs en betekent dat voor iedereen hetzelfde? We doen dit aan de hand van filmpjes, individuele- en groepsopdrachten. De lessen leggen de nadruk op online omgang met jezelf en de ander, en wat online zijn op sociaal-emotioneel niveau van ons vraagt. De eerste les is een algemene les waarin we ruimte kunnen geven aan wat er (online) speelt in een klas, en die de thema’s humor en online haat aanstipt. In de tweede les ligt de focus op nepnieuws en bespreken we waarom het zo ingewikkeld is om te weten of je online informatie kunt vertrouwen.

Prijs en uren

€ 70,- | per uur*
*Valt in de gemeeente Heerhugowaard onder subsidie Veilig Puberen

Medialessen verdieping brugklassen

In de eerste twee lessen bespreken we het concept mediawijsheid met de leerlingen: wat is het, wanneer ben je mediawijs en betekent dat voor iedereen hetzelfde? We doen dit aan de hand van filmpjes, individuele- en groepsopdrachten. De lessen leggen de nadruk op online omgang met jezelf en de ander, en wat online zijn op sociaal-emotioneel niveau van ons vraagt. De eerste les is een algemene les waarin we ruimte kunnen geven aan wat er (online) speelt in een klas, en die de thema’s humor en online haat aanstipt. In de tweede les ligt de focus op nepnieuws en bespreken we waarom het zo ingewikkeld is om te weten of je online informatie kunt vertrouwen.

De derde en vierde les bieden ruimte om op specifieke onderwerpen in te gaan met de leerlingen. In de derde les houdt dit in dat we (a)sociaal online gedrag bespreken. Wat dat betekent voor een ieder en hoe houden we wel of geen rekening met elkaar? We doen dit aan de hand van 3 casussen waar de leerlingen zich over mogen buigen. De situaties betreffen online pesten (haat berichten), privacy schending (het ongevraagd delen van foto’s) en agressie tijdens het gamen. De leerlingen bespreken wat ze ervan vinden en hoe ze het zouden oplossen. De laatste les betreft online seksualiteit. We bespreken hoe en waar de leerlingen seksualiteit tegenkomen online en in de media. Aan de hand van twee filmpjes van Can You Fix It? (een initiatief van Sense.info, Rutgers en Soa Aids Nederland) bespreken seksueel gedrag online. 

Prijs en uren

€ 70,- | per uur

Workshop Kijken en Zien

Is dat wat ik zie ook dat wat ik nog steeds zie als ik echt goed kijk?

In de workshop Kijken & Zien laten we de leerlingen voorbeelden zien van bewerkte foto's en gaan we kort in op deep fake. Na de introductie gaan de leerlingen op een iPad zelf aan de slag met het bewerken van beeld. Doel van deze workshop is dat de leerlingen kritisch naar beeld leren kijken. Met die kennis kunnen ze zich beter staande houden in de digitale wereld.

Prijs en uren

€ 70,- | 1 uur

Interesse? Of meer weten?

Mail jouw gegevens naar . Eén van onze collega's neemt dan z.s.m. contact op. Natuurlijk is het ook mogelijk om langere programmeerprojecten uit te zetten.