Aanbod 12+

BiebWijzer Educatie

De Monitor

Lezen en Taal

Meten is weten. Met de Monitor, het instrument om leesplezier en leesgedrag in kaart te brengen, worden gegevens verzameld over: het leen- en leesgedrag van leerlingen, de leesmotivatie van leerlingen, het leesbevorderende gedrag van leerkrachten.

 
De informatie wordt verzameld met digitale vragenlijsten voor leerlingen en docenten. Van deze gegevens wordt een analyse gemaakt. Deze analyse wordt met de school besproken en de resultaten zijn de basis voor de speerpunten waarmee school en bibliotheek op gebied van leesmotivatie kunnen gaan samenwerken. De resultaten worden gebenchmarkt, zodat de resultaten vergeleken kunnen worden met die van andere scholen in het land. 

Er wordt toegewerkt naar de volgende meting van de Monitor, waaruit blijkt wat de aanpak heeft opgeleverd. 
 
Leerlingen die meer lezen, zijn beter in taal. Uit onderzoek is gebleken dat lezen een positief effect heeft op tekstbegrip, leesvaardigheid, woordenschat, schrijfstijl, spelling, kennis van grammatica en rekenvaardigheid. Alle reden dus om het lezen op school en thuis te stimuleren. 
 
Met de Monitor werken school en bibliotheek doelgericht samen om de taalontwikkeling van leerlingen te stimuleren.

Monitor Standaard 

Gesprek, informatie, standaard analyse, bijeenkomst directie.

Prijs en uren

€ 300,- | dec-feb

Monitor maatwerk

Leesplan, gesprek met team, vervolgadvies.

Prijs en uren

€ 70,- | 1 uur

Interesse? Of meer weten?

Mail jouw gegevens naar . Eén van onze collega's neemt dan z.s.m. contact op.