Aanbod 12+

BiebWijzer Educatie

Consulent op school

Lezen en Taal

Met de Bibliotheek op School werken bibliotheken en scholen op strategisch niveau structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en jongeren. Het doel is een aantoonbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs en het stimuleren van meer lezen, op school en thuis. Het gaat nadrukkelijk om inzet op leesplezier en leesmotivatie.

De afspraken die school en de bibliotheek maken, worden vastgelegd in een leesplan.

Concreet houdt de samenwerking in dat een leesconsulent van de bibliotheek ingezet wordt op een aantal aandachtsgebieden. Dat zijn in het eerste jaar de volgende speerpunten:

  • het realiseren van een stimulerende lees- en informatieomgeving met een actuele collectie materialen, zowel fysiek als digitaal (boeken zijn een investering die de school zelf doet)
  • structurele aandacht voor vrij lezen en vrijetijdslezen als onderdeel van het onderwijsprogramma en het taalbeleid van de school (o.a. activiteiten met leerlingen)
  • het vergroten van de expertise van docenten op het gebied van lezen en leesbevordering (bijv. door het aanreiken van werkvormen, of boekentips)
  • afname van de Leesmonitor. De monitor die in het eerste jaar wordt afgenomen geeft een nulmeting aan. De resultaten worden ook in een landelijke rapportage verwerkt, zodat je als school kunt zien waar je staat op gebied van lezen.

Daarnaast kan de leesconsulent landelijke acties (bijv. Nederland Leest Junior, De Weddenschap, Er was eens) coördineren.

Na het 1e jaar wordt geëvalueerd en worden de speerpunten voor het volgende jaar besproken. Er wordt gestreefd naar een meerjarige samenwerking.

Prijs en uren

Consulent 3 uur per week | 120 uur per jaar | € 6.600,-*

Consulent 4 uur per week | 160 uur per jaar | € 8.800,-*

Adviesgesprek | op aanvraag | gratis

Voortgangsgesprek | op uitnodiging | jaarlijks | gratis

*Subsidie Kvl niet meegenomen. Inzet 3 jarige samenwerking. 

Interesse? Of meer weten?

Mail jouw gegevens naar . Eén van onze collega's neemt dan z.s.m. contact op.