Aanbod 0 - 6 jaar

BiebWijzer Educatie

Boekstart consulente op locatie

Boekstart in de Kinderopvang

Met BoekStart in de kinderopvang wordt er gestructureerd gewerkt aan het vergroten van de kwaliteit en het verhogen van de frequentie van het voorlezen met als uiteindelijk doel het stimuleren van de taal- en leesontwikkeling van het jonge kind en een stevige verankering in het beleid van de organisatie. Er zijn ook verdiepingsmodules zoals een zomerprogrammering beschikbaar.

Tijdens de basisperiode wordt er gewerkt aan:

  • Expertise van pedagogisch medewerkers vergroten door middel van trainingen Interactief Voorlezen “basis” of “verdieping”
  • Opleiden van een Voorlees coördinator
  • Creëren van een aantrekkelijk leesomgeving met een collectie die aansluit bij de doelgroep
  • Maken van een voorleesplan met jaarlijkse doelen
  • Vergroten van ouderbetrokkenheid

Het benodigde aantal consulent uren is afhankelijk van factoren als: de grootte van de locatie, de reeds aanwezige kennis, huidige staat van de leesomgeving en collectie.

Jaarlijks vindt er een voortgangsgesprek plaats.

Prijs en uren

Consulent 4 uur in de maand | 40 uur per jaar | Offerte

Consulent 2 uur per week | 80 uur per jaar | Offerte

Consulent 3 uur per week | 120 uur per jaar | Offerte

Adviesgesprek op aanvraag | gratis

Voortgangsgesprek op uitnodiging | jaarlijks | gratis

*Op basis van gemeentelijke subsidies is een korting toe te kennen op de basisprijs van € 55,- per uur.

Consulent op projectbasis

Een boekstart consulente kan ook op projectbasis worden ingehuurd. Het beste resultaat kan worden behaald als aan de basisvoorwaarden reeds is voldaan. Voor verdiepingsmodules kan worden gedacht aan verschillende modules:

Ouderparticipatie

Om ouders bewust te maken van hun rol bij de taalontwikkeling van hun kind. Een prentenboek dat aansluit bij het thema van de groep staat centraal. Er wordt een ouderbijeenkomst georganiseerd en ieder kind krijgt hetzelfde boek met kleine opdrachtjes mee naar huis. 

Prijs en uren

Offerte

Implementatie van digitale prentenboeken

o.a. Bereslim- ter ondersteuning bij het vergroten van de woordenschat. Er wordt afwisselend gewerkt met een fysieke en digitale versie van het prentenboek.

Prijs en uren

Offerte

VVE ondersteuning

Kinderen met een VVE indicatie hebben een grotere behoefte aan visuele ondersteuning en herhaald voorlezen. Sommige van hen worden anderstalig opgevoed waardoor de woordenschat in het Nederlands aanvankelijk heel klein is. Dit vraagt extra vaardigheden van degene die voorleest.

Prijs en uren

Offerte

Zomerprogrammering

Tijdens de zomerperiode kan een consulente voor extra taalaanbod zorgen gedurende een afgesproken periode. Er kunnen samen met de pedagogisch medewerkers talige activiteiten rond een centraal thema bedacht en uitgevoerd worden zodat kinderen blijvend gestimuleerd worden en een zomerdip voorkomen kan worden.

Prijs en uren

Offerte

Interesse? Of meer weten?

Mail jouw gegevens naar . Eén van onze collega's neemt dan z.s.m. contact op.