DIALOOG & DEBATPODIUM

DIALOOG & DEBATPODIUM is een inspirerende plek voor iedereen om in gesprek te gaan over thema’s als kunst, cultuur, politiek en maatschappij.

Alkmaar ontmoet

Binnen de gemeente Alkmaar is er plek voor iedereen. Ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, leeftijd, handicap of seksuele geaardheid. Daarom is op 13 september de campagne: 'discriminatie en racisme doet iets met mensen. Doe er iets aan' van start gegaan.


Om met elkaar te leven en uitsluiting van mensen of groepen te voorkomen is het van belang om elkaar te ontmoeten. Om elkaars beleving en standpunten te begrijpen en te respecteren is verbinding nodig. Om deze verbinding tot stand te brengen nodigen we inwoners uit voor dialooggesprekken. De gemeente Alkmaar organiseert deze gesprekken in samenwerking met Artikel 1 Noord-Holland Noord  en Bibliotheek Kennemerwaard.

Door elkaar te ontmoeten, ontstaat er verbinding en begrip. Met een speciale ‘deel-methode’ (de Jump Movement-methode), creëren we samen een veilige setting. De gespreksmethode bestaat uit zeven stappen waarbij je vertelt vanuit jouw kader. Iedereen krijgt evenveel tijd, waarin ervaringen, gezichtspunten, ideeën en wensen kunnen worden gedeeld met betrekking tot de onderwerpen discriminatie en racisme, uitsluiting en inclusie. Iedereen luistert oordeel loos naar elkaar. Dit gesprek leidt er toe dat iemand zelf concrete stappen formuleert en zet in de richting van een doel; in dit geval: een Alkmaar zonder racisme en discriminatie.

De persoonlijke verbinding en beweging die hieruit kan ontstaan brengt ons weer een stapje dichter bij dat Alkmaar waar een plek is voor iedereen!

 

Meld je aan en doe mee!

Agenda - Alkmaar ontmoet

Help mee en wordt dialoogstarter!

Voor het begeleiden van de dialooggesprekken zijn wij op zoek naar mensen die ervaring hebben met racisme of discriminatie uit eigen ervaring. De dialoogstarters, zoals de begeleiders genoemd worden in dit project, begeleiden de gesprekken en zorgen voor een veilige omgeving voor de deelnemers. De dialoogstarter neemt zelf geen standpunt in maar start het proces aan de hand van een handboek en doet ook zelf aan het gesprek mee.

Lijkt het jouw interessant om als dialoogstarter mee te doen? Geef je dan nu op voor een dialooggesprek op 2 of 7 oktober en ervaar zelf de dialoogmethodiek. Als je na deze bijeenkomst interesse hebt om dialoogstarter te worden dan kom je in aanmerking voor een gratis training.

Let op: Er is plek voor 7 dialoogstarters en het is op vrijwillige basis.

 

Voor bedrijven en organisaties

Om te bewegen naar geen racisme en discriminatie in onze samenleving is ook jouw hulp nodig! Doe jij er al wat aan?

De Jump Movement methodiek is een eenvoudige, laagdrempelige en concrete gespreksmethode die individuen binnen organisaties rondom een collectief doel in beweging brengt. De methode gaat uit van de eigen kracht en motivatie van personen en maakt hen persoonlijk verantwoordelijk en trots op hun eigen ontwikkeling.

Wil je hierover meer weten? Wij vertellen je graag de mogelijkheden!

> Ik ontvang graag meer informatie over de mogelijkheden van een dialooggesprek in mijn bedrijf of organisatie.

DIALOOG

 

Dialoog is een mooi instrument om de verharding tegen te gaan en mensen dichter bij elkaar te brengen. Met een dialoog in een vaste structuur krijgt elke deelnemer even veel tijd om te vertellen en te luisteren. Ervaring laat zien dat deze vorm ervoor zorgt dat mensen bewust worden van alle overeenkomsten in zijn/haar leven. Dit zorgt voor begrip en helpt met het bijstellen van harde oordelen. 

DEBAT

 

Debatteren dwingt je om telkens een standpunt in te nemen en dat te onderbouwen met overtuigende argumenten. Burgers worden daardoor gedwongen om actief na te denken over maatschappelijke vraagstukken waardoor zij inzichten in de maatschappij verwerven. Voor elke burger is dit een intellectuele verrijking. 

INFORMATIE

 

In onze samenleving, waarin er continu van alles verandert, is het haast van levensbelang om niet stil te blijven staan maar je leven lang te blijven leren. Dat is niet alleen belangrijk voor ieders welzijn maar ook om volwaardig mee te kunnen blijven doen in deze maatschappij. Zoals Obama zei is "Burger de belangrijkste titel die er bestaat. Inwoners, gewone mannen en vrouwen die, vastbesloten om iets van hun eigen toekomst te maken, door de eeuwen heen alle grote veranderingen en vooruitgang hebben aangewakkerd." Om dit proces te stimuleren en faciliteren biedt de bibliotheek Kennemerwaard het dialoog & debatpodium aan.