Leren, delen en creëren

Bibliotheek Kennemerwaard is een officiële ANBI – algemeen nut beogende instelling – zonder winstoogmerk. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De Stichting Openbare Bibliotheek Kennemerwaard geeft inzicht in de doelstellingen en bestedingen.

 

Naam

Stichting Openbare Bibliotheek Kennemerwaard

 

Adres

Gasthuisstraat 2, 1811 KC Alkmaar

Telefoonnummer

072 – 515 66 44

E-mail

 

Fiscaal nummer

819641996

 

Kamer van Koophandel

37142790

 

Doelstelling

Onze doelstelling is, zoals ook verwoord in de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen 2015 (WSOB), om bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van het algemeen publiek en aan de verbetering van maatschappelijke kansen van de inwoners.

Meerjarenbeleidsplan 2015 - 2018

 

Management

Het management van Bibliotheek Kennemerwaard wordt gevormd door:

Mevr. E. Winters, directeur/bestuurder 

Mevr. H. Idema, sectormanager Publieksdiensten

Dhr. J. Kaldenbach, sectormanager Innovatie en Ontwikkeling

 

Samenstelling Raad van Toezicht                                                                   

Mw. B. Dijkstra, voorzitter                                                

Mw. E. Hollenberg-Logchies, lid

Dhr. J. Oost, lid                                                                               

Mw. L. Oskamp, lid

Dhr. K. Res, lid

Dhr. M.L.M. Delahaij, lid

 

Beloningsbeleid

De medewerkers worden beloond volgens de CAO Openbare Bibliotheken.
WNT-gegevens

 

Jaarverslag 2018

Financieel overzicht / Financiële verantwoording 2018