Leren, delen en creëren

Bibliotheek Kennemerwaard is een officiële ANBI – algemeen nut beogende instelling – zonder winstoogmerk. 
De Stichting Openbare Bibliotheek Kennemerwaard geeft inzicht in de doelstellingen en bestedingen.

Naam

Stichting Openbare Bibliotheek Kennemerwaard

Adres

Gasthuisstraat 2, 1811 KC Alkmaar

Telefoonnummer

072 – 515 66 44

E-mail

Fiscaal nummer

819641996

Kamer van Koophandel

37142790

Management

Het management van de bibliotheek wordt gevormd door:

• Mevr. E. Winters, directeur/bestuurder 

• Mevr. H. Idema, sectormanager Publieksdiensten

• Dhr. J. Kaldenbach, sectormanager Innovatie en Ontwikkeling

 

Samenstelling Raad van Toezicht per 01-01-2016

                   

Dhr. C.G. van Vliet, voorzitter

                                                                              

Mevr. B. Dijkstra, lid                                                

 

Mevr. L. Oskamp, lid                         

                                                                              

Dhr. J. van der Rhee, lid

 

Dhr. K .Res, lid

 

Dhr. M. Delahay, lid

 

Beloningsbeleid

Bibliotheek Kennemerwaard valt onder de CAO-Openbare bibliotheken. 
Leden van de Raad van Toezicht maken gebruik van een vacatieregeling. 
Deze regeling is op verzoek ter inzage.

Meerjarenbeleidsplan 

Financieel overzicht