Website voorlezen

Leren, delen en creëren

Algemeen Nut Beogende Instelling

Bibliotheek Kennemerwaard is een officiële ANBI – algemeen nut beogende instelling – zonder winstoogmerk. 
De Stichting Openbare Bibliotheek Kennemerwaard geeft inzicht in de doelstellingen en bestedingen.

Naam

Stichting Openbare Bibliotheek Kennemerwaard

Adres

Gasthuisstraat 2, 1811 KC Alkmaar

Telefoonnummer

072 – 515 66 44

E-mail

Fiscaal nummer

819641996

Kamer van Koophandel

37142790

Management

Het management van de bibliotheek wordt gevormd door:

• Mevr. E. Winters, directeur/bestuurder 

• Mevr. H. Idema, sectormanager Publieksdiensten

• Dhr. J. Kaldenbach, sectormanager Innovatie en Ontwikkeling

 

Samenstelling Raad van Toezicht per 01-01-2016

                   

Dhr. C.G. van Vliet, voorzitter

                                                                              

Mevr. B. Dijkstra, lid                                                

 

Mevr. S. Groen van der Linden, lid                         

                                                                              

Dhr. J. van der Rhee, lid

 

Dhr. C.R. Bijvoet, lid

 

Dhr. M. Delahay, lid

 

Beloningsbeleid

Bibliotheek Kennemerwaard valt onder de CAO-Openbare bibliotheken. 
Leden van de Raad van Toezicht maken gebruik van een vacatieregeling. 
Deze regeling is op verzoek ter inzage.

Meerjarenbeleidsplan 

Financieel overzicht